ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ…

0
577

Αγαπητοί φίλοι,
Eχουν περάσει έξι χρόνια από την ίδρυση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ και τρία χρόνια από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. Σύμφωνα με το Καταστατικό  κάθε τρία χρόνια πρέπει να γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Για αυτό το λόγο το Δ.Σ. σας  προσκαλεί  σε γενική συνέλευση,  προκειμένου να γίνει ενημέρωση και απολογισμός του Δ/Σ και διεξαγωγή εκλογών .Οι σύλλογοι που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στο νέο Δ.Σ πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει. Οι νέοι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετέχουν τις εκλογές του νέου Δ.Σ πρέπει να προσκομίσουν απόφαση του συλλόγου ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη του Δικτύου μαζί με φωτοαντίγραφο καταστατικού του συλλόγου τους. Το Δίκτυο απαρτίζεται από νόμιμα αναγνωρισμένα και σε λειτουργία ευρισκόμενα σωματεία που έχουν έδρα τους την Μεσσαρά και σωματεία αποδήμων Μεσσαράς.β) Η εγγραφή των Σωματείων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ύστερα από αίτηση των Σωματείων στην οποία επισυνάπτονται:

1.
Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περίεπιθυμίας συμμετοχής στο Δίκτυο, καθώς και ορισμό των αντιπροσώπων του Σωματείου στο Δίκτυο.
2.
Αντίγραφο του καταστατικού του Σωματείου.
3.
Απόδειξη του Ταμία του Δικτύου περί καταβολής ποσού 30 ευρώ ως εισφορά εγγραφής, ποσό το οποίο διακρίνεται από την ετήσια συνδρομή του σωματείου στο Δίκτυο, με δυνατότητα αυξομείωσης του ποσού αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Εκπρόσωποι του κάθε συλλόγου προς το Δίκτυο πρέπει να ορίζονται  δυο μέλη του (κύριο και αναπληρωματικό) με απόφαση της γενικής συνέλευση ή απόφαση του Δ/Σ του συλλόγου. Εκλέκτορες και υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών με απόφαση του σωματείου.Η γενική συνέλευση και η εκλογή νέου ΔΣ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΣΤΟΛΩΝ το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 8:30 το απόγευμα.Για το Δ.Σ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Πληροφορίες:

Σπυριδάκης Μιχάλης: (Τηλ: 6932311115     e-mail: [email protected])Νίκος Λέριος: (τηλ 6974213368, e-mail: [email protected])Βασιλάκης Ζαχαρίας:( τηλ 6944285288, e-mail: [email protected]Κώστας Μανιδάκης, τηλ 6972314649 e-mail: [email protected]Βασίλης Νικολιδάκης τηλ 6976891215 e-mail: [email protected]Κουγιουμιτζάκης Γ τηλ 6974074629