7° ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDFEST…

0
524
Συναντήσεις παρόχων υπηρεσιώντουρισμού γευσιγνωσίας                                                                       με εκπρόσωπους συλλογικών φορέων  τουρισμού                                                                                    Το πρόγραμμα MEDFEST συμμετείχε με επιτυχία στο 7ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων με δικό του περίπτερο, στο οποίο πραγματοποιήθηκανστοχευμένες συναντήσεις των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών γευσιγνωσίας με εκπρόσωπους συλλογικών φορέων του τουρισμού, με σκοπό την προώθηση τωνυπηρεσιών τους.Οι συλλογικοί φορείς τουρισμού που εκπροσωπήθηκαν ήταν:

Η Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”.
 Το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης – Σαντορίνης
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων 

 Οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων του τουρισμού είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με παρόχους υπηρεσιών τουρισμού γευσιγνωσίας και να ενημερωθούν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και τα τουριστικά πακέτα που διαθέτουν. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μαθήματα μαγειρικής, επισκέψιμα εργοστάσια τροφίμων, συνδυασμό μαγειρικής κρητικής κουζίνας με περιπατητικές διαδρομές, οινογνωσία, φεστιβάλ κρητικής κουζίνας με συμμετοχή τουριστών κ.α. 

Από τις συναντήσεις προέκυψε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αντιληφθεί την ανάγκη και εργάζονται για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη η οποία αναμένεται να βοηθήσει στη διέυρυνση τηςτουριστικής περιόδου και στη ροή ποιοτικού τουρισμού στην ενδοχώρα της Κρήτης.Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με συζητήσεις για το πως θα βελτιωθεί  η συγκεκριμένη δραστηριότητα προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού στο επόμενο Παγκρήτιο Φόρουμ.   Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDFESTυλοποιείται από το Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και έχει ως σκοπό την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στη Μεσογειακή λεκάνη και την ενσωμάτωση της γαστρονομικής κληρονομιάς στο σχεδιασμό της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης (https://medfest.interreg-med.eu/).   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ναεπισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματοςhttps://medfest.interreg-med.eu/, ή να επικοινωνήσετε με το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου τηλ: 2810 342535.  Το πρόγραμμα MEDFEST συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.