ΠΗΡΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ…

0
490
Υπογράφηκε από το διοικητή της ΑΑΔΕ η εγκύκλιος για τη ρύθμιση των βεβαιωμένων έως τις 31/12/2016 οφειλών σε έως και 120 δόσεις.
Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν και οι αγρότες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν οφειλέτες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε:
α) είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή κυρίως πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα) και το σύνολο των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016 δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ή οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, είτε
β) είναι φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ωστόσο έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεγάλη κατηγορία των οποίων αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες), με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως τις 31.12.2016, που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά – μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)