ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-09-2017 Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
421
 

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 22-9-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:
 
  Εισηγητής: Ο Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος
1. Ακύρωση της εγκριθείσας με την υπ’ αρ. 234/09 Απόφαση Δ.Σ. Μοιρών δημοπρασίας και έγκριση νέου διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Μοιρών» σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4412/16 βάσει των τευχών της συνημμένης προεκτίμησης αμοιβής της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχν. Υπηρεσιών.
2. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Δ. Γαλιάς Δήμου Μοιρών (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικών χώρων υπόγειο)».
3. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά».
4. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Γαλιάς Δήμου Φαιστού».
                      Οικονομικά θέματα / Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος
5. Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 για το έτος 2017. 
6. Ηλεκτροδότηση κτηρίου πλατείας Δασκαλογιάννη.
7. Ηλεκτροδότηση χώρου στάθμευσης οχημάτων του Δήμου.
                      Εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή
8. Υλοτόμηση δέντρου εντός σχεδίου πόλεως Μοιρών.
9. Υλοτόμηση δέντρων εντός κοιμητηρίου Τυμπακίου.
10. Υλοτόμηση δέντρων εντός 2ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου.
11. Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.
 
                                                                           
Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.                                            
Νικολακάκης  Ιωάννης