Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 …

0
397
Ενημερώνονται οι δημότες ότι  διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο 2018 , η οποία  άρχισε στις 10 Απριλίου και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου .
Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς υπενθυμίζεται ότι : 
•Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δεν επιτρέπεται η καύση ξερής βλάστησης , η χρήση υπαίθριων ψησταριών καθώς και οι  υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
Δεν επιτρέπεται η καύση απορριμμάτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους .  

•Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη απορριμμάτων σε υπαίθριους χώρους , η παρουσία απορριμμάτων σε περιοχές με ξερή βλάστη και υπό τις κλιματικές συνθήκες του καλοκαιριού δημιουργεί κίνδυνο ανάφλεξης . 

•Δεν επιτρέπεται η απόρριψή αναμένου τσιγάρου σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είναι σε κίνηση.  

•Σε περιόδους υψηλού κινδύνου εκδίδονται απαγορευτικά πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές τα οποία θα πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά . 

•Οι ιδιοκτησίες θα πρέπει να καθαριστούν από ξερή βλάστηση , απορρίμματα και οποιοδήποτε εύφλεκτο  υλικό ή αντικείμενο  .

•Εφόσον αντιληφτείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για το σημείο όπου βλέπετε την πυρκαγιά. 
Δήμος Φαιστού

Πολιτική Προστασία