ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-04-2018 Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
524
Πρόσκληση Σύγκλησης  8ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 17-04-2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα.
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αρμουτάκης Γεώργιος
1. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
2. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την κατασκευή και λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού».
3. Η με αρ. πρωτ.1983/19-10-2017 αίτηση των Νικολάου, Ιακώβου, Σταύρου και Μαρίας Καδιάνη του Στυλ. Που συνοδεύεται από φάκελο μελέτης και αφορά την «Σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου Τυμπακίου στην περιοχή «ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑΣ» του Τ.Δ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ –Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» στην θέση όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία τους.
4. Ορισμός επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2018.
5. Συμμετοχή του Δήμου Φαιστού στη 10η  Έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 2 έως 10 Ιουνίου Στάδιο Καραϊσκάκη
6. Εγκαίνια Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Μανώλης Μαρκάκης» και παρουσίαση βιβλίου Δημ. Σάββα την Κυριακή 22 Απριλίου 2018.
7. Τιμητική εκδήλωση εις «Μνήμη Χαϊνη Δημητρίου Βαρούχα Λόγιου», την Κυριακή 13 Μαΐου 2018.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιαουράκη – Ματθαιάκη Παρασκευή
 8 . Έγκριση για την υλοτόμηση 2 φοινικοειδών
                     
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ξηρουράκης Ιωάννης
9.Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας           Εκπαίδευσης
 10. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας            Εκπαίδευσης
  11. Παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Καστελλίου Δήμου Φαιστού στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Λαβύρινθος».
 12. Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.
                                                                                                  
                                                                                                
 Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ. 
Νικολακάκης  Ιωάννης