ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ…

0
462
Κλειστές θα παραμείνουν οι υπηρεσίες του Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου του Δήμου Φαιστού, όπως αναφέρει η υπ’ αριθμό 1/2018/18.1.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες μετάπτωσης δεδομένων των ληξιαρχείων και δημοτολογίων στο «Μητρώο Πολιτών», σύμφωνα με την ΤΑΔΚ 5/2018 (ΦΕΚ 3/5.1.2018 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση.
Συγκεκριμένα θα παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες:
1) Υπηρεσία Δημοτολογίου: Από την Παρασκευή 
12 Ιανουαρίου και ώρα 15.00 μέχρι και την Παρασκευή 
19 Ιανουαρίου. Στο διάστημα αυτό δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές, διαγραφές, συμπληρώσεις, μεταβολές στοιχείων στις οικογενειακές μερίδες, όπως επίσης δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά.
2) Ληξιαρχείο: Από την Τρίτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 15.00 μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου. Στο διάστημα αυτό δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε καταχώρηση, διόρθωση ή μεταβολή Ληξιαρχικών Πράξεων. Εξαιρούνται οι καταχωρήσεις Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου.
3)  Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα 12.01.2018 έως και 21.01.2018 δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΕΔ ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδίδονται βεβαιώσεις Δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες θα επαναλειτουργήσουν πλήρως, την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ…