Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
482

O Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  κύριως Κουκιαδάκης  εχθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού.

Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ζητάει απο το Δήμο Φαιστού τα παρακάτω  για την εκμετάλλευση του Στρατοπέδου Νικολούδη.1)Το στρατόπεδο παραχωρείται στο Δήμο για 40 χρόνια.2)  Τα 5 πρώτα χρόνια ο Δήμος θα καταβάλει μηνιαίως 1.750 ευρώ (21.000 ευρώ το χρόνο).3)Από τον 6ο χρόνο και μετά ο Δήμος θα καταβάλει μηνιαίως 2.900 ευρώ (34.000 ετησίως) με ετήσια αναπροσαρμογή 1 % έως στη λήξη της μίσθωσης.

4)Συμμετοχή του ΤΕΘΑ σε ποσοστό 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής δραστηριότητας.5) Αν μέσα σε 7 χρόνια δεν αξιοποιηθεί το Στρατόπεδο, τότε επιστρέφει στο ΤΕΘΑ και επιβάλλεται ρήτρα 34.800 ευρώ.6)Σε περίπτωση που υπάρξουν λόγοι Εθνικής Ασφάλειας, ο χώρος θα πρέπει να αδειάσει σε 3 ημέρες…Διαφωνίες και ερωτιματικά  υπήρξαν όπως π.χ. το ενοίκιο ,γιατι δε προχωράει ο Δήμος σε αγορά του στρατοπέδου και όχι σε ενοικίαση καθώς για άλλη μια φορά έγινε λόγος το Διοικητήριο να γινει στο Τυμπάκι..