ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΔΕΗΣ…

0
526
   Στα πλαίσια των ενεργειών μας για τον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση των εσόδων, η Δημοτική αρχή επισκέφθηκε την ΔΕΗ, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού που ορίστηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Δημάρχου.

 Βάσει του ότι  ο Δήμος μας καταβάλλει στην ΔΕΗ περίπου 1.500.000 € ετησίως, κρίθηκε αναγκαία η συνάντηση αυτή.Στα πλαίσια της συζήτησης, ζητήθηκε να μας αποσταλεί ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο θα μας παρουσιάζει τα οικονομικά οφέλη του δήμου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω :

  1. •Η διασφάλιση των προϋποθέσεων χορήγησης έκπτωσης 15% στην αξία χρέωσης προμήθειας ρεύματος, σε μόνιμη και σταθερή βάση ως συνεπείς πελάτες .
  2. •Η ένταξη στο τιμολόγιο χρέωσης με την επιπλέον δυνατότητα έκπτωσης ” Έκπτωση Όγκου”, η οποία θα υπολογίζεται σε κλίμακα από 2 έως 5 % , βάσει της ετήσιας συγκεντρωτικής κατανάλωσης.
  3. •Τιμολόγιο χρέωσης για τις γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης, καθότι οι άδειες ανόρυξης κάποιων γεωτρήσεων είναι μικτές. Θα πρέπει να τηρηθεί η αναλογία 80-20 %
  4. •Δεδομένου της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, έχουν σταλεί προσφορές στο Δήμο μας από άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, εν τούτοις, επειδή η συνεργασία μας έως τώρα ήταν ικανοποιητική, συνεχίζουμε με την ΔΕΗ ως πάροχό μας, εφόσον και εάν συνεχίσουν να πληρούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις και ελαφρύνσεις, προς όφελος των πολιτών μας.

Μετά το πέρας της συνάντησης , της οποίας το αποτέλεσμα θεωρούμε  ικανοποιητικό, θα πρέπει να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την πραγμάτωση των λεγομένων.Στην συνάντηση πέραν του δημάρχου παρευρέθηκαν και ο εντεταλμένος για τα οικονομικά του Δήμου Γόρτυνας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπομποδάκης Στυλιανός καθώς και η Δημοτική Σύμβουλος Ανωγειανάκη – Νινιράκη Βαρβάρα.Πηγή: e-mesara