ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ.Κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ…

0
1142

«Στον Θεό μόνο μπορούμε να στηριζώμαστε και να ελπίζωμε. Μόνο Εκείνος θέλει και μπορεί να μας βγάλει από τα σημερινά αδιέξοδα, τις επικίνδυνες καταστάσεις, τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίζομε μόνον με την δική Του την βοήθεια, την προστασία, την ελπίδα και το αιώνιο μέλλον». 
Τα παραπάνω τονίζει στο Πασχαλινό μήνυμα του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος.
Παράλληλα, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης αναφέρεται στο μήνυμα της Ανάστασης χαρακτηρίζοντας το ως «το μέγα, αιώνιον Γεγονός» κάνει μια σειρά από επίκαιρες επισημάνσεις και προτροπές με αφορμή την πορεία τού σημερινού κόσμου.
Παράλληλα σημειώνει πως σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο, ο οποίος είναι γεμάτος από σύγχυση και ακαταστασία , και κάνει ιδιαίτερες αναφορές στο περιβάλλον.
Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο του μηνύματος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου έχει ως εξής:
Προς Το Πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
Την Ανάστασην σου, Χριστέ Σωτήρ,
Άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς,
και ημάς τους επί γης καταξίωσον
εν καθαρά καρδία σε δοξάζειν.
Αναστάσιμος ύμνος
Αγαπητοί αδελφοί, παιδιά της Εκκλησίας, Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μέγα, αιώνιον Γεγονός. Μόνον ο Χριστός αναστήθηκε από τον Τάφο και ενίκησε τον θάνατο. Κανείς άνθρωπος μόνος του, κανείς άλλος δεν αναστήθηκε Αυτό το μέγα και ύψιστον Γεγονός εoρτάζομε σήμερα, το Γεγονός τής Αναστάσεως, την αρχή και την συνέχεια του κόσμου και της ζωής μας, Στην μεγάλη αυτήν ημέρα της Ανάστασης ζητούμεν, όπως ο ύμνος λέει, να καταξιωθούμε oι άνθρωποι της γης, με καθαρή καρδιά, να δοξάζωμε τον Θεό. Να ζούμε και να χαιρόμαστε αιώνια και αληθινά από τώρα, από τη ζωή πού ζούμε στην γη. Να έχομε μέλλον και ελπίδα αιώνια και αληθινή.

Αγαπητοί αδελφοί,

Από τον Αναστημένο Χριστό παρακαλούμε σήμερα να μάς καταξιώσει, να μας δυναμώσει. Να μας στηρίξει, να μας κατευθύνει αληθινά. Είμαστε ως άνθρωποι αδύναμοι στο καλό. Δεν προσπαθούμε, δεν ζητούμε το καλό. Σκεπτόμασθε συνήθως το κακό. Αυτό το οποίον θέλoμε Αυτό το οποίον μας αρέσει, χωρίς να σκεπτόμαστε και να κρίνομε, ποιό είναι το καλό, το αληθινό.
 Προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή όπως θέλoμε και όπως μας αρέσει, χωρίς να βάζωμε στο νου μας αν αυτό το οποίο θέλουμε και επιδιώκομεν είναι το σωστό και το αληθινό. Αυτή είναι η πορεία τού σημερινού κόσμου, της ανθρωπότητος και του καθενός μας. Στο νου μας έχουμε μόνον εκείνο το οποίον θέλομεν και επιθυμούμε, χωρίς να ενδιαφερόμαστε αν αυτό πού επιθυμούμε και επιδιώκομεν είναι το καλό, το αληθινό. 
Δεν ζητούμεν από τον Θεόν, αλλά από τον εαυτό μας, τι μας αρέσει . Κλεινόμαστε στον εαυτό μας και αναζητούμεν ό,τι εμείς θεωρούμε καλό. Μόνον αυτό.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα στο οποίον ο σημερινός κόσμος και ο σημερινός άνθρωπος, εμείς, με όλες τις ιδέες και τις αδυναμίες μας, εκείνο το οποίον χρειαζόμαστε να ζητήσωμε και να ζητούμεν πάντοτε είναι να απελευθερωθούμεν από τον εαυτό μας και να γίνωμεν ελεύθεροι από την προσωπική μας σκλαβιά και να ζητήσωμε, να ζητούμεν από το Θεό, να μας να αξιώσει να δούμε και να κάνωμεν αυτό που είναι το αληθινό το πραγματικό, το χρήσιμο, το αιώνιο, το μόνιμο. 
Μέσα σ’ αυτή την όλη κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα , το απαραίτητο και το ζητούμενον είναι, να αποκτήσομε καθαρή καρδία και να δοξάζωμε μόνον τον Θεό, τον Πατέρα και τον Δημιουργό μας, όχι τον εαυτό μας όχι ότι επιδιώκομε και ότι μας αρέσει.
Πόσο χρειαζόμαστε σήμερα να έχομε καθαρή και αληθινή καρδιά, καθαρότητα, αλήθεια και αληθινή ελευθερία, να τιμούμε και να δοξάζωμε τον Θεόν, όχι τον εαυτόν μας ούτε τον οποιονδήποτε άνθρωπο!

Αγαπητοί αδελφοί,
Εκείνο το οποίον σήμερα χρειαζόμαστε πάρα πολύ, είναι να καθαρίσομε τον εαυτό μας, το πρόσωπον μας, την ύπαρξή μας, την καρδιά μας.
Ζούμε σήμερα σε ένα κόσμο, ο οποίος είναι γεμάτος από σύγχυση και ακαταστασία. Η γη, ο κόσμος μας σήμερα, μολύνεται, χάνει την καθαρότητα του. 
Η ατμόσφαιρα μας είναι γεμάτη από επικίνδυνα υλικά. Δεν αναπνέομε καθαρόν αέρα. Δεν έχομε καθαρό περιβάλλον. Την φύση, την θάλασσα, την όλη ατμόσφαιρα την έχομε επιβαρύνει πάρα πολύ. Υπάρχουν, κυκλοφορούν και διαδίδονται σήμερα ασθένειες, οι οποίες προκαλούν τον φυσικό θάνατο του ανθρώπου, όπως είναι δυστυχώς ο καρκίνος και τόσες άλλες φοβερές καταστάσεις και ασθένειες, οι οποίες είναι απρόβλεπτες, επικίνδυνες για τον άνθρωπο, την υγεία και την ζωή μας. 
Μέσα σ’ την ατμόσφαιρα και την κατάσταση την οποίαν ζούμε αυτή σήμερα και την οποίαν, εμείς οι άνθρωποι αδυνατούμε να αλλάξουμε, στην σημερινή πολύ επικίνδυνη εποχή μπορούμε να μην σκεφθούμε τον Θεό και να μην προσφύγωμεν εις Αυτόν; Να μη ζητήσωμε την βοήθεια, την στήριξή Του; Να φύγωμεν από το άρρωστο εγώ μας και να καταφύγωμεν, να προσφύγωμε εις Εκείνον, ως τον Δημιουργό και τον Πατέρα μας, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μας ελευθερώσει από την σημερινή ανασφάλεια, εις την οποίαν ζούμε. Χωρίς Εκείνον θα είμαστε όπως είμαστε, φυλακισμένοι στον κόσμο μας, στην αγωνία, την οργή, την ταραχή, την θλίψη και την κατάθλιψη μας. 
Πώς θα προχωρήσωμε και θα προοδεύσωμε σήμερα χωρίς τον Θεό; Χωρίς να απευθυνθούμεν εις Αυτόν; Χωρίς να Τον βάλομε στην ζωή μας, εις τον κόσμο μας, τον Τόπο μας και τον εαυτό μας; Ποιός θα μας βοηθήσει και θα μάς ελευθερώσει σήμερα: Ποιός θα μας απαλλάξει από τα τόσα δεινά πού αντιμετωπίζομε κάθε μέρα και ώρα; Που στηριχθούμε; Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα από τον Θεό, τον Δημιουργό και τον Πατέρα μας. Εκείνος είναι ελπίδα, η ασφάλεια και η χαρά μας. Αγαπητοί αδελφοί, στην σημερινή ζωή μας όπως την ζούμε και την αντιμετωπίζομε, δεν μπορούμε να ζήσομε χωρίς τον Θεό ο οποίος μας εδημιούργησεν ως παιδιά Του, ως Πατέρας μας.
Για να ξεφύγωμεν από την σημερινή πολύ επικίνδυνη κατάσταση του κόσμου και του Τόπου μας, μόνον τον Θεό χρειαζόμαστε άμεσα. Να προσέλθωμεν εις Αυτόν, τον αιώνιο, τον στοργικό Πατέρα μας. Τα παιδιά μας, οι ηλικιωμένοι οι άνθρωποι όλων των καταστάσεων, των ηλικιών και των επαγγελμάτων, δεν μπορούμε να ζήσωμε χωρίς τον Θεό, τον φύλακα και τον προστάτη μας, την ελπίδα και την χαρά μας. 
Στον Θεό μόνο μπορούμε να στηριζώμαστε και να ελπίζωμε. Μόνο Εκείνος θέλει και μπορεί να μας βγάλει από τα σημερινά αδιέξοδα, τις επικίνδυνες καταστάσεις, τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίζομε μόνον με την δική Του την βοήθεια, την προστασία, την ελπίδα και το αιώνιο μέλλον. 

Χριστός Ανέστη! 
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος! 
Χρόνια πολλά και ευλογημένα!
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ