ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ…

0
481
Όπως είχαμε δεσμευτεί, υπογράψαμε σήμερα την υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η ρύθμιση αφορά:
• Ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. εμπόρους) ή επιχειρήσεις, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
• Αυτοαπασχολούμενους (π.χ. δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς) και αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που γεννήθηκαν έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31/12/2018.
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των τόκων και προσαυξήσεων.
Επιπλέον διευκολύνσεις για τους οφειλέτες:
– Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.
– Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις.
– Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα.
Έφη Αχτσιόγλου….
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.