ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ…

0
321

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR (Ε.Ε 2016/679), που τίθεται σε εφαρμογή από25/5/2018, διοργάνωσαν οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το φορέα ACTA –Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Η ημερίδα απευθυνόταν κυρίως στους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με στόχο να ενημερωθούν εγκαίρως και από τους πλέον αρμόδιους για τις επικείμενες αλλαγές στον τομέα αυτό.Όπως αναφέρθηκε, το GDPR αλλάζει ριζικά το τοπίο στο χώρο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας πρόσθετες υποχρεώσεις, σε όλους πρακτικά τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (όπως φορείς του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, ξενοδοχεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εκπαιδευτήρια κ.λ.π).Κύριος εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα νομικής και πληροφορικής.Να σημειωθεί ότι οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου πρόκειται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 40 ωρών, που οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DataProtection Officer -DPO).Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο: https://goo.gl/8ra48P   ή στοΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 302730, e-mail: [email protected], fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes, web: www.katartisi.gr.