ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ …ΦΑΙΣΤΟΣ…ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ…

0
443
Με έκπληξη και περισσή απογοήτευση πληροφορηθήκαμε την νέα πρόταση που επεξεργάστηκε και εισηγείται η υπηρεσία για ένταξη σχολικών μονάδων στην κατηγορία Δυσπρόσιτα. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1351/1983(56Α), άρθρο 7, παρ. 13γ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες. Έτσι το Υπουργείο Παιδείας καλεί α) το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και β) το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) να υποβάλουν έως 22/01/2018 τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. 
Στο Νομό Ηρακλείου προτείνονται ως δυσπρόσιτα: 
1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΒΗΣ
2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΒΗΣ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ
4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ
5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ
6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ
7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ενώ «εξαφανίζονται» τα περισσότερα δυσπρόσιτα της Μεσαράς. Δυσπρόσιτο γίνεται πλέον μόνο το Δημοτικό Σχολείο Σκουρβούλων, ενώ σταματούν  να είναι δυσπρόσιτα τα Βορίζια, οι Καμάρες και το Αντισκάρι… 
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς «ΦΑΙΣΤΟΣ» ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να ορίσει ως δυσπρόσιτα τα παρακάτω σχολεία της Μεσαράς:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ
2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΙΖΙΩΝ
4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΙΖΙΩΝ
5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ
6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ
7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ
8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ
9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΤΟΥ
10.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να διορθώσει άμεσα τις «λανθασμένες» εισηγήσεις της. Φαίνεται πως δε γνωρίζει καλά τις συνθήκες που επικρατούν στο Ν. Ηρακλείου, είτε σχετικά με τις αποστάσεις, είτε με την επικρατούσα κατάσταση σε κάποιες περιοχές της Μεσαράς. Ας μας ρωτήσουν και θα τους πληροφορήσουμε σχετικά…  

Για το Δ.Σ.
                                                                 
               Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας
                          
     Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                   Ιωάννης Μαθιουδάκης