ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΝΟ’Ι’ΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ…

0
379
Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Φαιστού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

Ο Δήμος Φαιστού καλεί τους δημότες που έχουν οφειλές, να
ανταποκριθούν στην τακτοποίησή τους μέσα από την ρύθμιση των 100 δόσεων.
Με την ρύθμιση αυτή ο πολίτης όχι μόνο εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα
αποπληρωμής σύμφωνα με τις δυνατότητές του αλλά απαλλάσσεται από
προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό έως και 100%, ανάλογα με τον τρόπο
αποπληρωμής που επιλέγει. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι , εάν ενταχθεί
στην ρύθμιση, θα αποφύγει τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει.
Το πρόγραμμα ρυθμίσεων είναι ήδη σε εφαρμογή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ρύθμισης 30/11/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού ή στα Γραφεία της Δημοτικών Κοινοτήτων
Τυμπακίου και Ζαρού.