ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ…

0
387
  Από τις 19 Ιουνίου 2017 ξεκίνησε η διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της  Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαικό Έτος 2017-2018.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει ηλεκτρονικά μια Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στο fireservice.grΣτην συνέχεια θα πρέπει να μεταβεί αυτοπροσώπως από τις 20 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου και ώρα 9:00 έως 18:00 στην έδρα των  Διοικήσεων των Νόμων στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών για τις υπόλοιπες διαδικασίες.
1. Έλεγχο δικαιολογητικών
2. Αναστημομέτρηση -1.70 ύψος Άντρες και Γυναίκες.
3. Θα παραλάβουν Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης.
4. Και φυσικά να λύσουμε οποιαδήποτε απορία του Υποψηφίου.Στην Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλει ηλεκτρονικά ο υποψήφιος  έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για το τη χρειάζεται να προσκομίσει στην Επιτροπή παραλαβής.
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο Αίτησης δήλωσης που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις.
3. Δύο φωτογραφίες τύπου Ταυτότητας
4. Την υπεύθυνη δήλωση που έκανε ηλεκτρονικά.
5. Ενημερώνεται τη έγγραφα χρειάζεται σε περίπτωση που είναι σε Ειδικές κατηγορίες που αναφέρει η προκήρυξη.

Λαμβάνοντας υπόψιν τη προσέλευση υποψηφίων θα παρίστανται στο χώρο παραλαβής δικαιολογητικών περισσότερα άτομα των επιτροπών για να εξυπηρετήσουμε τους υποψηφίους χωρίς να τους ταλαιπωρήσουμε.