ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ …

0
807
    Για πρώτη φορά στη χώρα δημιουργείται Ένστολη Δασοφυλακή για την προστασία του δασικού πλούτου.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, καθορίστηκαν τα στοιχεία του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων, η περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών αυτής, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.Με δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος τόνισε:«H πρόθεσή μας για καλύτερη επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων είναι εμφανής και έμπρακτη. Ισχυροποιούμε τους δασοφύλακες των δασικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίοι δεν θα είναι πια οι «φτωχοί συγγενείς» της φύλαξης του δασικού χώρου. Διασφαλίζουμε, όμως, και τους πολίτες που θα ελέγχονται, οι οποίοι θα είναι σίγουροι πια για τον ελεγκτή τους με την επίδειξη από τον τελευταίο του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας».Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται ότι οι δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους φέρουν υποχρεωτικά στολή, η οποία διακρίνεται σε χειμερινή και θερινή.Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιείται η παρουσία των Ελλήνων δασοφυλάκων κατά την άσκηση των ελέγχων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας.Παράλληλα, για όλους τους κλάδους των δασικών υπαλλήλων καθορίζεται και ο τύπος της υπηρεσιακής ταυτότητας που πρέπει να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο.Όπως έγινε γνωστό, η υπουργική αυτή απόφαση ήταν απαραίτητη με βάση το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, που είχε καθορίσει τον τρόπο άσκησης των ελέγχων από τα δασικά όργανα, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας και προμήθειας των ταυτοτήτων και στολών των δασικών υπαλλήλων.