ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
336

   
     Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός στο Δήμο Φαιστού μετά και την επίσκεψη του Δημάρχου κ. Αρμουτάκη μαζί  με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο  την περασμένη Τρίτη στο Υπουργείο Εσωτερικών  φαίνεται πως απέδωσε καρπούς. 
Η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα στη Διαύγεια   : 
» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ,  η αριθμ. 96/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού αναφορικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου οικονομικού έτους 2017, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη.