ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
486
  
Θ Ε Μ Α:  Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού
                   Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

           Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

•1       Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την υλοποίηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης του Κουτάντου Εμμανουήλ του Νικολάου δυναμικότητας  διακοσίων  (200) αιγοπροβάτων σε πρόχειρα καταλύματα στη θέση “Φαράγγι”  του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίων Δέκα της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του δήμου μας.
•2       Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την χορήγηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης 5,9 ισοδύναμων ζώων σε πρόχειρα καταλύματα, του Σηφάκη Γεωργίου του Συμεών στη θέση “Ανεβολέματα” της Τοπικής Κοινότητας  Μιαμούς της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του δήμου μας .
•3       Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την χορήγηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης 5,9 ισοδύναμων ζώων σε πρόχειρα καταλύματα, του Σηφάκη Βασιλεία του Συμεών στη θέση “Ανεβολέματα” της Τοπικής Κοινότητας  Μιαμούς της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του δήμου μας .
•4       Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του δήμου μας για την χορήγηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης 5,9 ισοδύναμων ζώων σε πρόχειρα καταλύματα, του Καψάλη Κωνσταντίνο του Σπυρίδων στη θέση “Καντήλι” της Τοπικής Κοινότητας  Μιαμούς της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του δήμου μας .
•5       Ανανέωση της Παραγωγικής Άδειας του  Πωλητή Λαϊκών Αγορών Καμπουράκη Γεωργίου του Νικολάου, για Διάθεση των Προϊόντων του Φυτικής Προέλευσης .
•6       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου ‘’Συνδρομές για διαδικτυακές βάσεις δεδομένων’’.
•7       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου ‘’Ταχυδρομικά τέλη για αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων – επιστολικού ταχυδρομείου, εσωτερικού Α’ προτεραιότητα’’.
•8       Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο ’’Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ 2017’’.
•9       Παραχώρηση χώρου εντός του Δημοτικού Καταστήματος στους Αγίους Δέκα για την μεταστέγαση του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ , τα οποία λειτουργούν ως Ανώνυμη εταιρεία.
•10      Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στη ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ.
•11      Ορισμός Τακτικού Μέλους στην Οικονομική Επιτροπή μετά την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σπαντιδάκη Γεωργίου.
•12      Ενημέρωση του Προέδρου της ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ για τα οικονομικά της Εταιρείας.
•13      ΄Εγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου <<Ανάπλαση οικισμού Άνω Καπετανιανά και Κάτω Καπετανιανά  Δ.Ε. Κόφινα Δ. Γόρτυνας>>
•14      Έγκριση σύναψης  σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Γόρτυνας με το Δήμο Φαιστού για διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Γόρτυνας από το Δήμο Φαιστού.
•15      Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την τεχνική υποστήριξη συντήρηση και παροχή συμβούλων για τη διαχείριση και λειτουργία των προγραμμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας
•16      Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Γόρτυνας  για να εκπροσωπήσει τον Δήμο  και να ψηφίσει για λογαριασμό του Δήμου τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης της ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ
•17      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο :<< Ταχυδρομικά Τέλη για αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων –επιστολικού ταχυδρομείου ,εσωτερικού Α προτεραιότητας >> για το μήνα Ιούλιο.
•18      Λήψης απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας σε πρόχειρα καταλύματα 10 ισοδύναμων ζώων από το Σκουλά Κωνσταντίνο του Νικολάου στη θέση <<Ταγα>> της ΤΚ Ανω Μουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου μας.
•19      Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του Δήμου μας για την υλοποίηση Αδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιγοπροβάτων του Στρατάκη Κωνσταντίνου του Γρηγορίου σε πρόχειρα καταλύματα δυναμικότητας ισοδύναμων ζώων (5,9) στη θεση <<Φασκομηλιά>> της ΤΚ Πρινια της ΔΕ Αγιας Βαρβάρας του Δήμου μας
•20      Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ‘ή όχι του Δήμου μας για την υλοποίηση άδειας λειτουργίας Κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιγοπροβάτων της Σκουλας Μαλαματενιας του Κων/νου σε πρόχειρα καταλύματα δυναμικότητας ισοδύναμων ζώων (6) στην τοποθεσία <<ΤΑΓΑ>> της ΤΚ Ανω Μουλίων της ΔΕ Αγιας Βαρβαρας του Δήμου μας
•21      Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του Δήμου μας για την υλοποίηση άδειας λειτουργίας Κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιγοπροβάτων του Σκουλάς Ιωάννου του Νικολάου σε πρόχειρα καταλύματα δυναμικότητας ισοδύναμων ζώων (10) στην τοποθεσία <<ΤΑΓΑ>> της ΤΚ Ανω Μουλίων της ΔΕ Αγιας Βαρβαρας του Δήμου μας
•22      Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ‘ή όχι του Δήμου μας για την υλοποίηση άδειας λειτουργιας Κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιγοπροβάτων του Καργάκη Εμμανουήλ του Αριστοτέλη σε πρόχειρα καταλύματα δυναμικότητας ισοδύναμων ζώων (6) στην τοποθεσία <<ΚΑΣΤΕΛΛΑ>> της ΤΚ Νυβρίτου της ΔΕ Ρούβα του Δήμου μας
•23      Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη  ή όχι του Δήμου μας για την υλοποίηση άδειας λειτουργίας Κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιγοπροβάτων της Κεφαλογιάννη Σοφίας του Εμμανουήλ σε πρόχειρα καταλύματα δυναμικότητας ισοδύναμων ζώων (6) στην τοποθεσία <<ΚΑΣΤΕΛΛΑ>> της ΤΚ Νυβρίτου της ΔΕ Ρούβα του Δήμου μας
•24      Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι του Δήμου μας για την ανανέωση της παραγωγικής άδειας του Γουμενάκη Οδυσσέα του Αχιλλέα, πωλητή Λαϊκών Αγορών για διαθεση προϊόντων του φυτικής προέλευσης
•25      Έγκριση μελέτης με τίτλο <<Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Αγίας Βαρβάρας  στη θέση Πίσω Αμπέλια >>
•26      Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου << Ανάδειξη Τοπίου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στη  θέση Φαραγγιανή Κεφάλα Σωκαρά>>
•27      Έγκριση Ταξιδιών Δημάρχου
•28      Αναγνώριση οφειλής

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ