ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ…

0
610

Αποτελεί σημαντικό πυλώνα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών και, ιδίως, των μαθητών για την οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα, στην Κρήτη, που κατέχει μια δυσάρεστη πρωτιά αναφορικά με τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων, η οδική ασφάλεια και η σωστή οδηγική συμπεριφορά πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα στην εκπαίδευση των νέων…

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Τυμπακίου, ενώ θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς και οδικής ασφάλειας, εξακολουθεί να παραμένει εγκαταλελειμένο.

Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή που θα μπορούσε να προσφέρει τα μέγιστα σε θέματα ευαισθητοποίησης και εκμάθησης κανόνων οδικής ασφάλειας, μαθαίνοντας στα παιδιά τον Κώδικα Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσα από βιωματικές δράσεις.

Ωστόσο, αυτή η υποδομή, αν και έχει ολοκληρωθεί, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Είναι απαραίτητο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Τυμπάκι.

Με σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών (αυριανών οδηγών και κυκλοφορούντων πεζών) στη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά, που θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων».