ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-08-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ…

0
366

Τα θέματα είναι:

•1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  222.400,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.•2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 400,00 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.•3. Έγκριση της 1ης τροποποίησης  Νομικής δέσμευσης  (1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών       ΑΠΕ) της πράξης με τίτλο :«ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΛΕΩΝΩΝ,ΠΑΤΣΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» του Δήμου Αμαρίου.•4.   Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

•5.  Τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Πλατάνου.