ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 20-03-2018…

0
423
Πρόσκληση Σύγκλησης  6ης  2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε 
τακτική  ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα:
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Μαυράκης Γεώργιος
1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) οικ. έτους 2018 του Δήμου Φαιστού
Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ. 

                                             
Νικολακάκης  Ιωάννης