ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925…

0
595

Στις 12 Φεβρουαρίου θα γίνει η κρίσιμη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 για την ανάδειξη νέας διοίκησης.Η ΠΑΕ δημοσιεύσε στην επίσημη σελίδα της την πρόσκληση της Γ.Σ. η οποία έχει αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ.Αναλυτικά:Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση .ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925) Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και  μετά από απόφαση του Προσωρινού Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ  1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:00 σε  αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείοy Galaxy , που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης , επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αρ. 75, στο Ηράκλειο Κρήτης   για την λήψη αποφάσεων, επί του μοναδικού θέματος:· Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για το θέμα  της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:
Την 26η  Φεβρουαρίου   2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.Ηράκλειο,  16 Ιανουαρίου  2017
Εντολή  Προσωρινού Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος
Γεώργιος Αλετράς