ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ LEADER 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ…

0
322

  «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το Νέο LEADER 2014-2020 για την περιοχή Μεσαράς» : Θα είναι ο τίτλος για τις ενημερωτικες εκδηλώσεις που θα διοργανώσει  εντός Σεπτεμβρίου η Αναπτυξιακή Ηρακλείου.      
Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες ενημέρωσης. Οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός  έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον. 
Θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των  εκδηλώσεων.
    

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημοσίευσε στις 6/07/2017 νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σε περιοχές της χώρας που δεν έχουν ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα LEADER (ΕΓΤΑΑ). Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής θα υποβάλει μία νέα πρόταση για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από ΥΠΑΑΤ και θα αφορά στην περιοχή της Μεσαράς, η οποία είναι και η μόνη περιοχή του Νομού Ηρακλείου που δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα με δράσεις γεωργικού ταμείου, αλλά μόνο για δράσεις αλιείας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα αφορά στις εξής περιοχές:

 • ΤΟΠΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
 • ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011
 • ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 69,87 809
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 69,87 809
 • Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου ΟΡΕΙΝΗ 7,99 164
 • Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου 3,32 103
 • Τοπική Κοινότητα Βασιλικής ΟΡΕΙΝΗ 19,84 236
 • Τοπική Κοινότητα Μιαμούς ΟΡΕΙΝΗ 38,72 306
 • ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 205,57 10031
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 109,3 2236
 • Τοπική Κοινότητα Αληθινής 5,27 142
 • Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου ΟΡΕΙΝΗ 25,40 579
 • Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων ΟΡΕΙΝΗ 63,30 454
 • Τοπική Κοινότητα Πόμπιας 15,33 1.061
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 96,27 7795
 • Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου 27,54 5.746
 • Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου 10,08 550
 • Τοπική Κοινότητα Κλήματος 13,02 250
 • Τοπική Κοινότητα Λαγολίου 5,07 54
 • Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου ΟΡΕΙΝΗ 18,16 435
 • Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων 22,40 760
 • ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 275,44 10.840,00
 • Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.643,12 305.490
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 8.341,51 623.065,00
 • ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 132.049,00 10.816.286,00

Το «CLLD» (COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT, που σημαίνει «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)), είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής από τον ίδιο τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»), η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα LEADER και θα εφαρμοστεί και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.Στο πλαίσιο αυτό, οι περιοχές παρέμβασης του προγράμματος, το εταιρικό σχήμα των Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και οι Επιτροπές Διαχείρισης των Προγραμμάτων αυτών, αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους του Νομού, υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης.Επιπλέον, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, θα διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις εντός Σεπτεμβρίου υπό τον τίτλο «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί». Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες ενημέρωσης. Οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον.