ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΓΕΡΗ…

0
447

Επίσκεψη του Γυμνασίου Αγίων Δέκα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και στο μουσείο φυσικής ιστορίας στη Γέργερη.