ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΥΚΤΥΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ…

0
486

  Σχετικά με το θέμα της παράτυπης σύνδεσης νερού από Δημοτικό Δίκτυοστην Παναγιά, από τουλάχιστον 3 ιδιώτες – δημότες σύμφωνα με δημοσιεύματα καιτις  καταγγελίες κυρίως στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντάκη Βασίλη πρόεδρο της ΤΚ Διονυσίου, κατόπιν εντολής Δημάρχου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έδωσε την υπ’ αρ.9917/31-7-17 εντολή του στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου, που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ. 61/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να πραγματοποιήσειεπιτόπια έρευνα.Μετά την έρευνα της επιτροπής και την αναφορά της προς τον Δήμο με το υπ αρ. 10300/4-08-17 έγγραφό της, διαπιστωθήκαν τα παρακάτω :

1.
κανείς από τους ανωτέρω δημότες δεν έχει συνδέσει παράτυπη παροχή  νερού στο δημοτικό δίκτυο της περιοχής αυτής
2.
κανείς από τους ανωτέρω δημότες δεν παίρνει νερό από συλλεκτήριο τουΔήμου το οποίο να είναι σε λειτουργία,
3.
κανείς από τους ανωτέρω δημότες δεν έχει συνδέσει το δίκτυο άρδευσης των χωραφιών του με καμία πηγή, που ο Δήμος να έχει αξιοποιήσει για το δημοτικό δίκτυο άρδευσης της περιοχής.

Εκτός από τα παραπάνω, οι ανωτέρω δημότεςΑ) έχουν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον πρώην ΔήμαρχοΚόφινα κ Χατζάκη Ιωάννη,Β) σύμφωνα με το συμφωνητικό, επειδή ο Δήμος θα αξιοποιούσε τις πηγές της περιοχής για το δημοτικό δίκτυο και ενδεχομένως να τους περιόριζε την δυνατότητα άρδευσης των χωραφιών τους και ύδρευσης των ζώων τους,αναλάμβανε να τους εξασφαλίσει νερόΓ) το συμφωνητικό αυτό τους έδωσε το δικαίωμα να έχουν παροχή νερού 1μ3από το δημοτικό δίκτυο, εφόσον στερέψει το νερό άρδευσης των δενδρυλίων τους και ύδρευσης των ζώων τους.Δ) κανείς από τους ιδιώτες δεν ζήτησε ποτέ από τον Δήμο την επιπλέον ποσότητα νερού του 1μ3 παρόλο του το σχετικό δικαίωμα τους το παρέχει το συμφωνητικό Ο Καλλικρατικός Δήμος Γόρτυνας ουδέποτε είχε ενημερωθεί για το έγγραφο αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει ποτέ καμία απόφαση που να κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτό και να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής νερού στους ανωτέρω ιδιώτες.​Καλό θα είναι τα όποια δημοσιεύματα να είναι ελεγμένα, τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα και να έχει προηγουμένως ζητηθεί η άποψη των αρμόδιων φορέων και των εμπλεκόμενων μερών πριν δημοσιοποιηθούν, προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την σωστή και αντικειμενική ενημέρωση, ώστε να ην διασύρεται η τιμή και η υπόληψη αθώων πολιτών.