ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ…

0
319
ΘΕΜΑ: Απάντηση στο με αριθμό 422/16-04-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.ΣΧΕΤ.: Σε συνέχεια του με αριθ.422/16-04-2018 εγγράφου σας, με θέμα: “Αίτημα του Δημάρχου Γόρτυνας για συνάντηση με το παρατηρητήριο”. ​Αξιότιμη κα. Πρόεδρε & Μέλη του Παρατηρητηρίου. 

«Η ασφάλεια είναι δικαίωμα που αφορά ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες. Όχι μόνο τους κατοίκους σε προνομιακές περιοχές. Όχι μόνο όσους έχουν υψηλά εισοδήματα. Η ασφάλεια των πολιτών, η τήρηση του νόμου και η διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης έχουν σαν αποτέλεσμα την κοινωνική συνοχή, την ισότητα και τη δικαιοσύνη στον τόπο μας» είπε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

 Υπάρχει όμως, άραγε, δικαίωμα στην ασφάλεια κατά το Σύνταγμα; Βεβαίως η ασφάλεια αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση για την ακώλυτη άσκηση και απόλαυση όλων των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η δε εγγύηση της ασφάλειας από την πολιτεία αποτελεί το ελάχιστο αντιστάθμισμα για την απαγόρευση της αυτοδικίας. Το Κράτος έχει τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίζει στους πολίτες του συνθήκες ασφάλειας τέτοιες, ώστε να μπορούν αυτοί να έχουν την απρόσκοπτη απόλαυση ορισμένων βασικών, έστω, αγαθών και δικαιωμάτων τους. Και ο πολίτης έχει σαφές δικαίωμα να απαιτήσει από το Κράτος μέτρα για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη απόλαυση των δικαιωμάτων του.Η ασφάλεια του πολίτη είναι και θα είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Ωστόσο ,η έννοια της ασφάλειας του πολίτη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την λειτουργικότητα του Δήμου. Εν ολίγοις , η λειτουργικότητα του Δήμου μας αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών δια των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.Στην περίπτωση μας , η ως άνω βασική προϋπόθεση , ήτοι η λειτουργικότητα του Δήμου μας, έγκειται αποκλειστικά στη δική σας διακριτική ευχέρεια.Συνεπώς, η δυνατότητα του Δήμου μας ως προς την διασφάλιση της απαιτούμενης παρεχόμενης ασφάλειας στον πολίτη αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη δική σας.​Με την παρούσα θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την δυσαρέσκεια μας καθώς και τον έντονο προβληματισμό μας που προκύπτουν ως απόρροια των αδικαιολόγητων περικοπών από το σχέδιο προϋπολογισμού που σας υποβάλλαμε. Περικοπές οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποκλείουν την ως άνω μείζονος σημασίας βασική προϋπόθεση (λειτουργικότητα του Δήμου μας)  και ταυτοχρόνως μας στερούν την δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση μας σχετική με την διασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη δια των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, παρά την έλλειψη προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας (λειτουργούμε με 3 μηχανικούς ΤΕ με τον ένα υπάλληλο να τελεί ήδη σε νόμιμη εννιάμηνη άδεια και παρόλα αυτά κρίνατε ότι δε χρειαζόμαστε μόνιμο τεχνικό προσωπικό), ώστε να καταγραφούν τεκμηριωμένα ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ  οι  συσσωρευμένες ανάγκες του Δήμου.Με πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κοινοποιηθείσα απόφαση σας υποτιμά τη σπουδαιότητα των αναγκών μας που στην συντριπτική τους πλειοψηφία,(σε ποσοστό άνω του 90%), σχετίζονται  με τη λειτουργία του Δήμου και την ασφάλεια του πολίτη.Με δεδομένο ότι έχετε προβεί στον Μηδενισμό  139 αναγκών και στην περικοπή επιπλέον  52 αναγκών οδηγούμεθα μετά λύπης μας στο συμπέρασμα ότι δεν έχετε αντιληφθεί την κρισιμότητα και σπουδαιότητα των εννοιών της λειτουργίας του Οργανισμού και της ασφάλειας του πολίτη. Με την εν λόγω Απόφαση αυτομάτως καταρρίπτεται ο στόχος της συνεργασίας μας που δεν είναι άλλος από την επίτευξη της ομαλής λειτουργίας του Δήμου Γόρτυνας δια της οποίας διασφαλίζεται η ασφάλεια του πολίτη.Με βεβαιότητα ,σε αυτή την συνεργασία , μετά την Απόφαση σας , οδηγούμεθα σε διαφορετικούς στόχους -κατευθύνσεις με τον δικό μας ωστόσο να παραμένει πάντα σταθερός και να είναι πρωτίστως η ομαλή λειτουργία του Δήμου και η ασφάλεια του πολίτη.Ωστόσο ,στα πλαίσια της μέχρι τώρα αγαστής συνεργασίας μας κρίνουμε ότι η ως άνω Απόφαση σας ελήφθη :είτε λόγω δικής σας άγνοιας,είτε λόγω ελλιπής ενημέρωσης από την πλευρά μας,είτε γιατί ΔΕΝ μας δόθηκε, δυστυχώς, επαρκής χρόνος στην προηγούμενη συνάντηση να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα των αναγκών μας , επειδή έπρεπε να διακόψουμε εσπευσμένα γιατί περίμενε ο Δήμος Σαλαμίνας.Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε μετά λύπης μας να καταστήσουμε σαφές ότι αν δεν δικαιωθούμε, θα ζητήσουμε συνάντηση με όλους τους βουλευτές του Νομού μας και μέσω αυτών με τον Υπουργό Εσωτερικών και να τον ενημερώσουμε για το αδιέξοδο που έχουμε βρεθεί με το Παρατηρητήριο καθότι δεν δίνονται βιώσιμες λύσεις για το Δήμο μας.Στόχος μας είναι  η δρομολόγηση ενεργειών και πράξεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής μας η οποία επεκτείνεται πέραν της λειτουργίας και της ασφάλειας του Πολίτη και στην βιωσιμότητα του Δήμου .​Τεκμαίρεται ότι το Παρατηρητήριο κάνει ένα βήμα μπρος και δύο πίσω :α) Δια της  απόσυρσης των παρεμβάσεων ΣΟΕ που εγκρίνατε στο παρελθόν από τις οποίες στοχεύαμε να περιορίσουμε τα πάγια έξοδά μας και να αυξήσουμε τα έσοδά μας.β) Δια της ακύρωσης των χρηματοδοτήσεων με προφανή αιτιολογία την μη απορρόφηση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ειδικότερα ,στον Π.Υ 2016 και 2017 αντίστοιχα είχατε εγκρίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τις οποίες ωστόσο ακυρώσατε μη λαμβάνοντας υπόψη σας α) τις συνθήκες μη απορρόφησης β) την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των στοχευόμενων δράσεων για την λειτουργία του Δήμου και την ασφάλεια του πολίτη . Η αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου για Δημόσιες Συμβάσεις – η  καθυστέρηση έγκρισης προϋπολογισμού- το διευκρινιστικό του υπουργείου και η έλλειψη προσωπικού στο Δήμο αποτελούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές συνθήκες που δεν κατέστησαν εφικτή την απορρόφηση.γ)Δια της λανθασμένης επιμονής σας να προβούμε σε ρυθμίσεις οφειλών μας αντί της εφάπαξ καταβολής ως οφείλατε να υλοποιείτε στα πλαίσια της διασφάλισης της βιωσιμότητας του Δήμου(χαρακτηριστικός είναι ο επιθετικός προσδιορισμός του “μη συνεργάσιμου” που μας αποδώσατε στα πλαίσια της προσπάθειας μας να σας διατυπώσουμε τα επιχειρήματα μας σχετικά με την λανθασμένη απόφαση) και να επιβαρύνετε επιπλέον με έξοδα τα περιορισμένα έσοδα μας.​δ) Δια του μηδενισμού 139 αναγκών που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία του Δήμου και την ασφάλεια του πολίτη.​ε) Ομοίως δια της περικοπής 52 αναγκών που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία του Δήμου και την ασφάλεια του πολίτη.ζ) Δια της αγνόησης του καθορισθέντος προγραμματισμού του Δήμου μας για τη ΣΑΤΑ, την στιγμή που ο μοναδικός αρμόδιος για την εν λόγω κατανομή της ΣΑΤΑ δεν είναι άλλος από τον ίδιο το Δήμο.η) Δια της αγνόησης των αλλεπάλληλων εγγράφων μας για τις Δικαστικές αγωγές, με αποτέλεσμα την μηδαμινή μέχρι σήμερα χρηματοδότηση του Δήμου επί τούτου και κατ επέκταση την συνεχόμενη επιβάρυνση με προβλεπόμενους τόκους και την δέσμευση λογαριασμών.Αξίζει να σημειωθεί ότι ,υποβάλλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικό με την χρηματοδότηση μας για την εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής με την απάντηση να αποσαφηνίζει ότι οι Δήμοι που τελούν σε καθεστώς εξυγίανσης απευθύνονται στο Παρατηρητήριο για χρηματοδότηση από το λογαριασμό εξυγίανσης.θ) Δια της μη ανταπόκρισης σας μέχρι τώρα , στα έγγραφα αιτήματα μας σχετικών με τις τακτικές και έκτακτες ταμειακές ανάγκες που προκύπτουν (μισθοδοσία και πληρωμές προς τρίτους),κτλ.  Κατόπιν των προεκτεθέντων , είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη η επανεξέταση της ήδη κοινοποιηθείσας Απόφασης σας επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού που σας υποβάλλαμε.Παρακαλούμε όπως κάνετε αποδεκτό το αίτημά μας ,για συνάντηση μαζί σας στην επόμενη συνεδρίαση του Παρατηρητηρίου ,που απ’ ότι γνωρίζουμε θα πραγματοποιηθεί 30/4/2018.Γίνεται αντιληπτό, το εξαιρετικά επείγον του αιτήματος μας το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την λειτουργικότητα του Δήμου-την ασφάλεια του Πολίτη-την βιωσιμότητα του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ