ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ…

0
453
Έπειτα από αίτημα του Δήμου Φαιστού προς την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την  εξόφληση διαταγών πληρωμής και δικαστικών αποφάσεων  που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31.07.2017, ο Υπουργός κος Σκουρλέτης ενέκρινε το ποσό  των   635.759,41 ευρώ για την επιχορήγηση του Δήμου, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί  Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», στο πλαίσιο του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Συγκεκριμένα, οι πληρωμές αφορούν: 
Υπηρεσίες νομικού συμβούλου 13.159,73 ευρώ
Συμπληρωματική κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Βρεφονηπιακού  σταθμού Γαλιάς 155.208,11 ευρώ
Δημοσιεύσεις  12.307,42 ευρώ
Προμήθεια Σκυροδέματος για τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ζαρού (ΔΕΠΑΖ) 46.139,09 ευρώ
Αποπεράτωση Πλατείας Τυμπακίου 5.935,79 ευρώ
Αποπληρωμή αρδευτικού δικτύου Σκουρβούλων 7.098,69 ευρώ
Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς ρεμάτων και εκχιονισμούς στον πρώην Δήμο Τυμπακίου 356.510,30 ευρώ
Εργασίες αγροτικής οδοποιίας στον πρώην Δήμο Τυμπακίου 31.743,71 ευρώ
Τόκοι σε εξοπλισμό γεώτρησης 7.656,57 ευρώ
Συνολο 635.759,41 ευρώ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον Υπουργό κύριο Σκουρλέτη για τη σημαντική οικονομική στήριξη καθώς και  τον Ειδικό Συνεργάτη του Υπουργού κ. Μαρίνο Ρουσιά για την ενασχόλησή του με το ζήτημα.
 
                                                                
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
        ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ