ΠΡΟΤΑΣΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ…

0
361
       Στα πλαίσια των μεταβολών για την οργανικότητα των Σχολείων που σχεδιάζονται για το επόμενο σχολ. έτος 2018-19, ο Σύλλογός μας έχει να σας προτείνει τα παρακάτω:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Το Δημοτικό σχολείο Βαγιονιάς από 4/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο (ήδη λειτουργεί ως 6/θέσιο) και να ιδρυθεί οργανική θέση εκπ/κου Φυσικής Αγωγής.
• Το Δημοτικό σχολείο Βώρων  από 5/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο και να ιδρυθούν οργανικές θέσεις εκπ/κων Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής.
• Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Γαλιάς να συνεχίσει τη λειτουργία του ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
• Το Δημοτικό σχολείο Καπαριανών από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο.
• Το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Μοιρών (Πόμπιας) από 4/θέσιο να προαχθεί σε 5/θέσιο και να ιδρυθεί οργανική θέση εκπ/κου Φυσικής Αγωγής.*Φιλοξενεί παιδιά από το Κέντρο Περίθαλψης Πόμπιας.
• Το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Πόμπιας να συνεχίσει τη λειτουργία του ως 6/θέσιο γιατί έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
• Το 1ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 7/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο. 
• Το 3ο Δημοτικό σχολείο Τυμπακίου από 8/θέσιο να προαχθεί σε 10/θέσιο. 
• Να ιδρυθεί 4ο Νηπιαγωγείο στο Τυμπάκι (στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης), για να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης όλων των νηπίων και των προνηπίων της περιοχής (υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα στο 2ο Δ.Σ. Τυμπακίου).
• Να ιδρυθούν Τμήματα Ένταξης στα Δημοτικά σχολεία Βαγιονιάς, Βώρων, Γαλιάς, Πετροκεφαλίου, 2ο Τυμπακίου και δεύτερο Τ.Ε. στο Ασήμι (λόγω της αύξησης των φοιτούντων μαθητών). 
• Οι Παράλληλες Στηρίξεις που δίνονται από τα ΚΕΔΔΥ να καλύπτονται εξ ολοκλήρου για κάθε μαθητή που έχει ανάγκη, ώστε να σταματήσει το «απαράδεκτο» μοίρασμα των εκπαιδευτικών σε 2 και 3 μαθητές.
• Να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις για τη δεύτερη ξένη Γλώσσα κατά ομάδες σχολείων.
• Να οριστεί από το επόμενο σχολικό έτος 2018-19 σταθερός εκπαιδευτικός, υπεύθυνος για το Ολοήμερο τμήμα, που θα εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών, θα γνωρίζει τις μαθησιακές ανάγκες τους και τις διατροφικές τους συνήθειες, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με την εναλλαγή εκπαιδευτικών σε καθημερινή βάση.
• Να λειτουργήσουν και πάλι τα Ολοήμερα και στα Ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία και να καλυφθούν με ειδικότητες.
• Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί κανένα Δημοτικό σχολείο, Νηπιαγωγείο, Τμήμα και Οργανικό κενό, να στηριχθούν τα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και να εφαρμοστεί επιτέλους η νέα Αναμοριοδότηση που σχεδιάστηκε για τα σχολεία του Ν. Ηρακλείου. Σχετικά με την οργανικότητα των σχολείων να γίνεται με γνώμονα την αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό: 15 προς 1 για Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄τάξεις Δημοτικού & 20 προς 1 για τις υπόλοιπες τάξεις. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, για να γίνει το δημόσιο σχολείο ελκυστικό για όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Ένα σχολείο που να διαμορφώνει ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. 
Για το Δ.Σ.
                                                                 
               Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας
                          
     Γρηγόρης Γιαμαλάκης                                             Ιωάννης Μαθιουδάκης