ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ…

0
517

Την επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών της Αθήνας ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού, μετά από 7 χρόνια, καθώς εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενοι πόροι από την κυβέρνηση.
Επίσης, ολοκληρώθηκε και το έργο της διαμόρφωσης του κανονισμού λειτουργίας που θα διέπει τις σχολές Ξεναγών από τη Γνωμοδοτική Επιστημονική Επιτροπή που είχε συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.
 
Δεκτοί γίνονται μετά από επιλογή, κατόπιν μοριοδότησης, Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ, εφόσον διαμένουν νόμιμα στη χώρα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα.
Το 70% των θέσεων καλύπτεται από αποφοίτους γενικού ή επαγγελματικού λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, η οποία θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, θα καθορισθούν η ακριβής ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Σχολής Ξεναγών της Αθήνας.