ΜΕ 1.050 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ…

0
2979


Σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της παροχής νερού, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 26 Ιούνη 2021, στον «Ποταμό Κουτσουλίτη», κοντά στον οικισμό «Λαλουμά» του Δήμου Φαιστού, στην ανάντη πλευρά της γέφυρας, (κατασκευασμένης από οπλισμένο σκυρόδεμα), (η οποία βρίσκεται στην ανάντη πλευρά του φράγματος και κατά συνέπεια του ταμιευτήρα), διαπιστώθηκε ότι το τεχνητό φράγμα Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου Κρήτης, τροφοδοτείται, αυτήν την εποχή, (κατά την διάρκεια έντονου καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), με περίπου 1.050 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, (για την ακρίβεια 1.054,57 κυβικά μέτρα ημερησίως).
Η μέτρηση της παροχής του νερού έγινε από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εικόνα 1. Η θέση και η διαδικασία της μέτρησης παροχής νερού.
Πρόκειται για ένα χωμάτινο φράγμα, μέγιστου ύψους από την θεμελίωση 75 μέτρων και πλάτους στέψης 8 μέτρων με ταμιευτήρα χωρητικότητας 19.760.000 κυβικά μέτρα νερού [1], δηλαδή εάν θεωρήσουμε ότι ο ταμιευτήρας του φράγματος άδειαζε για κάποιο λόγο, (π.χ. ενδεχόμενα έργα συντήρησης του φράγματος), και η «βασική ροή» του «Ποταμού Κουτσουλίτη», ήταν, (όπως αυτή που παρατηρήθηκε το Σάββατο 26 Ιούνη 2021), η μοναδική πηγή τροφοδοσίας του ταμιευτήρα, (σε συνδυασμό με εξαιρετικά παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας), θα απαιτούνταν περισσότερα από 51 χρόνια για να γεμίσει και πάλι.

Tο γεγονός αυτό καταδεικνύει την σημαντικότητα, (αναγκαιότητα) της απαίτησης, τόσο της άρτιας κατασκευής των φραγμάτων από τεχνικής άποψης όσο και της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης του νερού.

Εικόνα 2. Άποψη του

και του φράγματος [1].

Εικόνα 4. Ενδεικτική θέση μέτρησης τηε παροχής νερού, (κίτρινη «πινέζα»), και συστήματος φράγματος – ταμιευτήρα φράγματος (Google Earth).


Η παραπάνω μέτρηση παροχής νερού αποτελεί την αρχή μίας σειράς μετρήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο στο συγκεκριμένο φράγμα, όσο και στα υπόλοιπα φράγματα της Κρήτης, όσο συχνότερα είναι δυνατόν, καθώς ήδη η πρώτη εκτελέσθηκε και πρόκειται και οι επόμενες να εκτελεσθούν, αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο, (απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).
Το σύνολο των μετρήσεων, ενδεχόμενα θα χρησιμοποιηθεί, από τις αρμόδιες αρχές, μελλοντικά και να βοηθήσει για την μελέτη της ανύψωσης του υπερχειλιστή του φράγματος με σκοπό την μελλοντική αύξηση της ωφέλιμης χωρητικότητας του «Ταμιευτήρα Τεχνικού Φράγματος Φανερωμένης, Μεσσαράς, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου Κρήτης» και αφιερώνεται στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει πραγματοποιήσει παρόμοια μέτρηση του ρυθμού της παροχής του νερού και στο «Τεχνητό Φράγμα Λιβαδίου, Δήμου Ελασσόνας, Νομού Λάρισας
» [2].

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη,
●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού,
●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
●«Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»,
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-11/10/2019»),
●«Στελέχους της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α,Ε. Ο.Τ.Α.» (“ΑΝ.Η. Α.Ε.”), (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «1/6/2021-31/5/2022»), («Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού»).