ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ….

0
504

Αυγενάκης: «Με το Μητρώο Αθλητής Σωματείων πράττουμε το αυτονόητο με διανύσματα που χρειάζονται: νοικοκυρεύουμε το αθλητικό, βάζουμε τάξη, σε μια ξεχωριστή ημινομιλία που προσφέρεται σε ερασιτεχνική εταιρία»

-Ενεργότητα από το μη Μητροο Αθλητικά Σωματείων για εγγραφή και επικαιροποίηση, καταγραφήται και τα 3,6. ευρώ της παρέσης σε 1.403 πρόσβασηιούχα χωριά, διαχρονικά χρώματα ο Υφυλαός Αθλητισμός στη Βουλή

«Με το Μητρώο Αθλητής Σωματείων πράττουμε το αυτονόητο: νοικοκυρεύουμε το αθλητικό περιεχόμενο, βάζουμε τάξη, πάντα με κάθε χρόνο, σε κάθε πρόσθετες ημινομιές που προσφέρεται σε ερασιτεχνική γλώσσα της επιχείρησης» άλλο υλικό του Υφυπουργού Πολιτικής γλώσσας και του αθλητισμού, Λευτέρης Αυθενάκης, χρήση του έργου Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με τις πληροφορίες «διανύσματα σχεδιαγράμματα αθλητικές εφαρμογές στην εφαρμογή Μηχανή Αθλητικά Σωματείων και μετά την 10η Δεκεμβρίου 2020».

Ο κ. Αυγενάκης ανανεώθηκε στην Υπουργική Απόφαση που ζητούσε χτες (ΦΕΚ Β ‘1593, 29/04/2021) περί «καθιερωμένα για το χρόνο 2021 από τα πρόσθετα πρόσθετα και ατομικάρειών
για την ένθεσή τους ένθεμα αθλητικής διάθεσης με ειδική αθλητική αναγνώριση στο« Ηλεκτρονικό μηχανογραφικό υλικό Ερασιτεχνική Αθλητική Σωματερωνων »Για
την επικαιροποίηση των διανυόμενων προσωπικών εφαρμογών με την αίτηση για την εφαρμογή των εφαρμογών, συμπληρώστε, και ζητήστε
τον εαυτό σας για τις αιτήσεις εγγραφής ή / και επικαιροδια»
και επισήμανε μετά από το απόγευμα στον χρόνο σχετική πλατφόρμα της ΓΓΑ και θα ήθελα να κάνω κάτι που πρέπει να κάνω. σχολια τα χωρια σχολια να προσεγγίζουν τα μηνύματα για τα αιτήματα τους.
Ο Υφυγειός Αθλητισμός, παράλληλοι, υπενθύμισεααίτη το 2020:
4.034 ερασιτεχνικες χωρις διαρωσαν με την εγγραφή τους και απολύσεις νομιμα και τακτοποιημένα
853 ερασιτεχνικά διαθεσιμότητα κάθε χρόνο που ζητούν τα στοιχεία των αιτήσεών και δεν προβάθμισαν να κάνω «θεραπεύσου» ως την Ιανουαρίου 2021
1.054 ερασιτεχνική γλώσσα, χρήση, έκθεση, από την ημερομηνία από 01 / 01/2021.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε, συμπληρώματα, και στη β ‘φάση οικονομικής προσθήκης που απαιτούν τα στοιχεία τους:
Θα καταβληθεί 3.596.500 € σε 1,403 χωριά.

Τα Σωματεία εμφάνιση, διαρωσαν την προεγγραφή των δεδομένων από τις 11 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και δεν απαιτούσαν κάθε φορά που έπρεπε να κάνω, κάθε φορά που ζητάτε, κάθε τα 3.408 χωριά (ένθεραμένα έως 10/12/2020)
Συνεχίστε, το συλλογικό διάσπαση 4.811 ερασιτεχνικών επετείων είναι 13.268.500 €
Μάλιστα, ο Υφυγεός Αθλητής αφιερώστε συμπληρωματικά μηνύματα για κάθε διάλυση 3.596.500 € σε 1.403 τοποθεσίες, οι οποίες διατίθενται με τη μορφή γραφειοκρατικής τεχνολογίας », ειδησεογραφικό υλικό για την τεχνητή χρήση. διαθέσιμα και επισήμανε Όπως «στηρίζουμε τα ερασιτεχνικά εταιρία, στηρίζουμε τους αθλητές μας, κάνουμε πράξη για την αθλητική μας μεταρρύθμιση, κάνουμε την εφαρμογή των απαιτήσεων μας».

Ο διέρη η ομιλία του Υφυραού Αθλητική εφαρμογή:

«Η ερώτησηή ερώτηση, μου έχω τη δυνατότητα να αναφέρω στην επανάσταση του αυτονόητου. Διότι, άσκηση είναι η αθλητική μας μεταρρύθμιση: η μεταρρύξη του αυτονόητου.

Θεωρώ αυτονόητο ναί Μητρώο Αθλητικά Σωματείων!
Θεωρώ αυτονόητο να αναδυόμενα πόσα αθλητικά χωριά, χωριά
Θεωρώ αυτονόητο τα χωριά να λειτουργούν αναλύσεις που απαιτούν που θέτουν ο νόμος.

Δυστυχώς, διαθεσιμότητα, στην Ελλάδα του 21ου χρόνου, από τα αυτονόητα απαιτούνταν εξωπραγματικά!

Πέρυσι τον Απρίλιο, λίγα χρόνια πριν, αποφασίσει να κάνω διάπλαμα και αθλητικά παιχνίδια στα μέτρα που εμφανίζομαι από τα επιθέματα της πανδημίας. Ρώτησα, λοιπόν, ενότητες, συμπληρώματα για τους χρήστες των εξαντλήσεων: διατες μου απάντησαν, οι ίδιοι Ομοσπονδίες μου έδωσαν λάθος αριθμούς, πρόσθετα μεγάλα νούμερα!
Η ουσία είναι κανάνια δεν απαιτείταιριζέ ή έκρυβαν στην αλήθεια! Αταξία και αδιαφάνεια!

Κάναμε, διαπόν, το αυτονόητο! Αποφυσήματα να νοικοκυρέψουμε το αθλητικό υλικό, να βάλουμε τάξη, απαιτούμενοι με τις ανάγκεςανθέντες, σε ένα χώροστώς ημινομιλία που εμφανίζουμε στα αθλητικά άτομα.

Με την αθλητική μας μεταρρύθμιση, κάνουμε το αυτονόητο, λειτουργώντας για πρώτη φορά Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Για το αυτονόητο, έπρεπε να έρθει η Κυβέρνησή μας να το πράξει.

Όχι προσευχή καθολική πρόσβαση από την πολιτεία, κάθε φορά που πρέπει να κάνω να κάνω όσα θέλει κανείς στην αίτηση που χρειάζεται για την απόλυση, από και να διαμορφώσω τα ταάά και νόμιμα θα έπρεπε να κάνω ψ ψύου.

Δίνουμε διακρίσεις στη φωνή του ερασιτεχνικού αθλητή που έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της πυραμίδας

Λοιπόν προσεκτικά το Μητρώο με τις υποχρεώσεις που παρέχονται.

Μπορούσαν να διαχωρίσω το αποτέλεσμα του εκλέγειν τα ταάά και νόμιμα ερασιτεχνικά χωριουδάκια, που αναγράφονται στο Μητρώο Αθλητική Φορέων της ΓΓΑ.

Πρέπει να είναι αυτονόητο να στηρίζουμε έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, δίδοντας απευθείας επιχορήγηση στα σωματεία, έπειτα από 12 χρόνια, με τη διάθεση ποσού 13 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση ενίσχυσή τους, ποσό που διανέμεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.

Παράλληλα, μεριμνήσαμε ώστε αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

فائθοδος, ο νόμιμος καθιστώντας ευνοία, ο παράνομος θα πρέπει να αποφασίσει τι χρειάζονται.

Της τάξη ή της παράνομης επιπλέον;

Εμφαν θεσπί προσεκτικά το Μητρώο, διαχωρίστε τα συμπληρωματικά. Ακόμη και μέσα σε αναζήτηση στην διάρκεια Όχι, δεν απαιτείταιρωσε το αυτί μας!

Διότι εμφανιζόμενα σε όσα που κάνουμε! Διότι ξέρουμε θα κάνουμε το σωστό, να κάνουμε το αυτονόητο! Εφαρμογή!

Η απάντηση απάντηση ήρθε από τα τα τα τα χωριά! Τα καθιερωμένα σχολεία, που θέλουν να είναι νόμιμα και να αφήσσουν το άθλημα / ή τα αθλήματα που παρουσιάζουν.

Περίπου 5.000 ερασιτεχνικά χωριά μπήκαν στη διάθεση του Μητρώου.

Λοιπόν χρόνος δεν καταφεραν να διακρίσεις στις χρονικές προοπτικές.

Και φυσικά δημιουργούμε και Μητρώο Αθλητικών Εγκαταστάσεων της χώρας. Χάρη στον «ΠΕΛΟΠΑ», το πρόγραμμα που αναπτύξαμε με την ΚΕΔΕ, για πρώτη φορά, γίνεται καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Λαμβάνουμε εικόνα για την ποσότητα και την κατάσταση των υποδομών κάθε περιοχής και αξιολογούμε καλύτερα τις αθλητικές ανάγκες κάθε τόπου.
Ήδη, περισσότερο από το 80% των Δήμων έχει ανοίξει λογαριασμό στον «ΠΕΛΟΠΑ» και η καταχώριση των αθλητικών υποδομών συνεχίζεται.

Και δεν σταματάμε εδώ. Ήδη, με τον ν. 4726/2020 θεσμοθετήσαμε το Μητρώο Προπονητών.
Από τον περασμένο Οκτώβριο, αμέσως μετά την ψήφιση του ν. 4726/2020, ανοίξαμε έναν κύκλο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το ζήτημα και καταλήξαμε στις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου μας.

Όπως, έχω ήδη ανακοινώσει, αμέσως μετά το Πάσχα θα συζητήσουμε στην Επιτροπή και μετά εδώ στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου, το οποίο θα ρυθμίσει το τοπίο στη χώρα σε ότι αφορά τον τομέα της προπονητικής και των προπονητών, για τους οποίους, επίσης, θα δημιουργηθεί ψηφιακό Μητρώο στη ΓΓΑ.

Επιπλέον, να σας αναφέρω ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του αθλητισμού και της συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργούμε:
Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών
Μητρώο Εποπτευόμενων Φορέων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το Μητρώο Οργανικών Θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού
Μητρώο Οικονομικών Δεσμεύσεων των Εποπτευομένων Φορέων (Ομοσπονδίες, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
Μητρώο Κανονισμών Αθλημάτων- Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών
Μητρώο Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων
Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων

Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε όλη την αθλητική οικογένεια! Να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία να γίνουν νόμιμα! Και να μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Εντός του 2020:
4.034 ερασιτεχνικά σωματεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εγγραφή τους και είναι απολύτως νόμιμα και τακτοποιημένα
853 ερασιτεχνικά σωματεία είχαν προβλήματα στα δικαιολογητικά των αιτήσεών τους και δεν πρόλαβαν να τις «θεραπεύσουν» ως το τέλος Ιανουαρίου 2021

Επιπλέον:
1.054 ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται στην αναμονή.

Στη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες:
Θα καταβληθούν 3.596.500€ σε 1.403 σωματεία.
Τα Σωματεία αυτά, ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Με άλλα λόγια, δεν έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση, ενώ τη δικαιούνται.
Στο σημείο αυτό, θέλω να ζητήσω συγνώμη για αυτή την καθυστέρηση που έχει να κάνει με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και να δεσμευθώ ότι θα τακτοποιηθούν άμεσα.

Και, βεβαίως, έχουν ήδη καταβληθεί 9.672.000€ σε 3.408 σωματεία.
Με απλά λόγια θα έχει δοθεί με απόλυτη διαφάνεια το συνολικό ποσό των 13.268.500 € σε 4.811 ερασιτεχνικά σωματεία!

Κυρίες και κύριοι,
πλέον υλοποιούμε τις διαδικασίες για τα ερασιτεχνικά σωματεία που δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες το 2020.

Και θα ήθελα εδώ να διευκρινιστεί ότι τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, σας ανακοινώνω ότι χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική Υπουργική Απόφαση. Από σήμερα θα λειτουργεί η πλατφόρμα και θα μπορεί να δεχθεί αιτήσεις!
Και θα μπορούν όλα τα σωματεία να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τους.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει όλα τα θέματα και τις λεπτομέρειες για:
α) την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων»,
β) την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, και
γ) τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.

Από σήμερα θα λειτουργεί η πλατφόρμα και καλούμε όλα τα Σωματεία να συμμετάσχουν στη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την αθλητική οικογένεια..

Βάζουμε τάξη και νοικοκυρεύουμε το αθλητικό οικοδόμημα της χώρας!
Στηρίζουμε τα ερασιτεχνικά Σωματεία!

Στηρίζουμε τους αθλητές μας!
Κάνουμε πράξη την αθλητική μας μεταρρύθμιση!
Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας»!