ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΚΥΡΙΟΥ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ…

0
523

Για την πορεία της δημοπράτησης του έργου του Φράγματος Πλατύ στον νομό Ρεθύμνου ενημέρωσε τη Βουλή, σήμερα, 12 Απριλίου 2021, ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Γιαννης Κεφαλογιάννης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου για το Φράγμα Πλατύ
Ως προς το αντικείμενο του έργου, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε τα εξής:

«Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ως προς τη σημασία που έχει η εκτροπή του Πλατύ ποταμού για την περιοχή του νότιου Ρεθύμνου και της Μεσσαράς και ιδιαίτερα, την ώθηση που μπορεί να δώσει στον πρωτογενή τομέα όχι μόνο τοπικά, αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη.
Το αντικείμενο του έργου έχει διαχωριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία σε δύο μέρη, λόγω του διαφορετικού βαθμού ωριμότητας των μελετών:
Το πρώτο αφορά:
Α. «ΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ»,
Το δεύτερο μέρος έχει τίτλο:
Β. «ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΦΡΑΓΜΑ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ».
Το πρώτο μέρος αφορά:
α) την κατασκευή του φράγματος Πλατύ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου,
(β) την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στην πεδιάδα της Μεσσαράς και
(γ) την κατασκευή αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Νομού Ρεθύμνου.

Ο στόχος εδώ είναι να επιτύχουμε:
(α) την άρδευση 42.000 στρεμμάτων καθαρής αρδευόμενης έκτασης
(β) τη μεταφορά του πλεονάζοντος όγκου νερού, στη δυτική περιοχή της μεγάλης πεδιάδας της Μεσσαράς
(γ) τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της πεδιάδας της Μεσσαράς.

Το δεύτερο μέρος έχει ως φυσικό αντικείμενο τη μελέτη για ένα νέο φράγμα στο Γερακάρι για το οποίο, όμως, δεν έχουν εκπονηθεί τεχνικές μελέτες, εκτός της αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης.


Στην παρούσα φάση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οριστικοποιεί το αντικείμενο της νέας μελέτης για το φράγμα Γερακαρίου, συμπεριλαμβάνοντας την άρδευση νέων εκτάσεων κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς προς Μεσσαρά και περιοχών Γερακαρίου.
Η νέα μελέτη είναι της τάξης του 1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ, για την οποία υπάρχει διασφαλισμένη πίστωση και θα εξετάσει τη σκοπιμότητα κατασκευής του φράγματος Γερακαρίου και την ανάλυση κόστους – οφέλους του έργου ούτως ώστε να μπορεί να ληφθεί ασφαλής απόφαση για την κατασκευή του φράγματος ή όχι, ώστε να προωθηθούν οι απαιτούμενες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του.

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας και σε θέματα χρηματοδότησης:


«Οι μελέτες για το φράγμα στον Πλατύ ποταμό έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο από το 2010 έως το 2017.


Με τις αλλαγές που μεσολάβησαν τόσο στις προδιαγραφές μελετών όσο και στη νομοθεσία των έργων, ήταν αναγκαία η επικαιροποίησή τους.
Προκειμένου να γίνει γρήγορα η διαδικασία επικαιροποίησης των μελετών και των τευχών δημοπράτησης του έργου επιλέχθηκε από την Υπηρεσία η διαδικασία πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν.4412/2016.
Αντικείμενο των υπηρεσιών του


Επικαιροποίηση/ Έλεγχος Κτηματογράφησης και Κτηματολογικών Πινάκων.

Να σημειώσω εδώ ότι το έργο έχει ενταχθεί από πέρυσι με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στη διαδικασία του άρθρου 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Επικαιροποίηση της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους
Την 5-4-2021 εγκρίθηκε με απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών η ανάθεση της σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.


Η υπογραφή της σύμβασης με τον Τεχνικό Σύμβουλο αναμένεται σε 20 ημέρες από σήμερα, ενώ η προθεσμία παράδοσης μελέτης έχει προβλεφθεί 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως προς τη χρηματοδότηση κατασκευής, το έργο έχει προταθεί για ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2021 στη ΣΑΕ 072 με προτεινόμενο προϋπολογισμό 130.000.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.


Μάλιστα, οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
Επιβεβαιώνω ότι το έργο έχει προταθεί για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανειοδότηση, ως εναλλακτική πρόταση για την χρηματοδότηση της υλοποίησής του.


Εκτιμούμε ότι ο χρόνος δημοπράτησης του έργου θα είναι το τέλος του 2021.»