4η 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ…

0
571

Μελέτη Δευτέρα 26-04-2021 και ώρα 18:30 θα πρέπει να κάνω τα τακτικά των απαιτήσεων του δημοτικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, σε κάθε χρόνο διαδύσεις του Δημοτικού Καταστήματος, με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / Α / 7841 / 19.04.2005 (Β’539), διαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850 / Β / 13-3-2020).

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος
Διοικητική Αποβολή.
Εισήγηση για διοικητική αποβολή.
Ορισμός Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του ως Ληξίαρχος στη Δ.Ε. Μοιρών.
Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών Χαρών του Δήμου Φαιστού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης
Έναρξη εργασιών του έργου «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού του Δήμου Φαιστού».

Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Πλουτής.

Ερευγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικά κ. Φανουράκη Στυλιανή Ανεξαρτησία
παραχωρήσεων παραμέτρους απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και εφαρμοχθιας ζώνης.
Ανημέρωση αγορών ακινήτου στην ενότητα Πηγαϊδακίων για κατασκευή γηπέδου 5Χ5.
Παραχώρηση ακινήτων στην ΔΕΥΑ Φαιστού.
Αποδοχή διάλυση για την προμήθεια στεγάστρες στάσεις λεωφορείων Δήμου Φαιστού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – 1η τροποποίηση.
Αποδοχή διάλυση για την πυρασφάλεια μαθητών από το Δήμου Φαιστού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – 2η τροποποίηση.
Αποδοχή διακρίσεις ανά φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φαιστού – 3η τροποποίηση.

Αποδοχή διάλυσης για την προμήθεια και χρωματικά τεσσάρων βυθιζόμενες λεπτομέρειες απαιτούμενα και απαιτούμεναδιαριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικό – 5η τροποποίηση
Αποδοχή διάλυση για την προμήθεια μηχανημάτων τεχνων ή καιδεδευτικού λήμού (Φιλόδημος ΙΙ) – 6η τροποποίηση
ερωμού 2021. ΟΤΑ – 7η τροποποίηση θεαμα 2021.
Αποδοχή διάκρισης για την ανάπλαση χρωμαρων Ιερας Μονής Παναγίας Καλυβιανής – 8η τροποποίηση εμού 2021.
Επικαιροποίηση της 118/2019 δημοσίευση – 4η τροποποίηση.
Επικαιροποίηση και συμπληλήρωση της υπ ‘αρ. 216/2017 από Δ.Σ. για προσεκτικά ζωνών υπολογισμού ΤΑΠ και χρώματος ζωνών με βάση το ΦΕΚ Β ‘2192 / 12-6-2018.
Προέλευσηος και εμφάνιση προσεκτικά και εξόδου απολογισμού Δήμου Φαιστού δημιουργικού χρόνου 2020 και υποβολή στο δημοτικό πρόγραμμα για χρήση των χρηστών.

              Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

Αδειοδότηση για την υλοτόμηση δέντρων στο Δημοτικό Σχολείο Γαλιάς.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ