ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΣΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ…

0
472
Από
τη χθεσινή εισήγηση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ιεράς Μητρόπολης
Γορτύνης και Αρκαδίας “Εν Γορτύνη και Αρκαδίας εγένετο…” για το ρόλο
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του πολιτιστικού – θρησκευτικού
τουρισμού στη Μεσαρά…

Η εισήγηση εδώ: https://goo.gl/5xwQGf