ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
324
     
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την  14-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:
•1. Υποβολή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού  Ιωάννη  Νικολακάκη από το αξίωμα του. Αποδοχή της παραίτησης (άρθρο 64 παρ. 7 και άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010).
•2. Εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού (άρθρο 64 του  
      Ν.3852/2010).
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Νικολακάκης  Ιωάννης