ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LIFE NATURA 2000..ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΚΑ…

0
426

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία
ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;», Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου στους Αγίους Δέκα (Δήμος Γόρτυνας), ώρες 17.30 – 20.00.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE13 INF/GR/000188, με τίτλο: «Οι Οικολογικές Υπηρεσίες, τα Κοινωνικά Οφέλη και η
Οικονομική Αξία των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων στις Περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη»
(LIFE Natura2000Value Crete), το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ)
σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας διοργανώνουν ημερίδα στους Αγίους Δέκα, με θέμα:
«Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 και
ώρες 17.30 – 20.00.

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους όσους κατοικούν, δραστηριοποιούνται ή/και επισκέπτονται τον
Δήμο Γόρτυνας, καθώς και την ευρύτερη περιοχή.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στους Αγίους Δέκα (Δήμος
Γόρτυνας) την Τετάρτη 10/05/2017.

Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

 •   17.30 – 17.40: Προσέλευση – εγγραφές συμμετεχόντων

 •   17.40 – 17.50: Χαιρετισμοί

 •   17.50 – 18.20: Προβολή ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000Value Crete

 •   18.20 – 18.30: Διάλειμμα

 •   18.30 – 18.45: Τάνια Πλουμή, Περιβαλλοντολόγος MSc (Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο

  Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην

  Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

 •   18.45 – 19.00: Σταύρος Ξηρουχάκης, Δρ. Βιολόγος – Ορνιθολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης –

  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες της Άγριας Ζωής»

 •   19.00 – 19.15: Ελισάβετ Γεωργοπούλου, Δρ. Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο

  1

  «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura
  2000 στην Κρήτη»
  «The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete»
  LIFE13 INF/GR/000188 (Acronym: LIFE 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη: Υπηρεσίες οικοσυστημάτων

αγροτικών περιοχών»

 •   19.15 – 19.30: Εκπρόσωπος του Δήμου Γόρτυνας: “Προκλήσεις, προβλήματα και ευκαιρίες

  στις περιοχές NATURA 2000 στον Δήμο Γόρτυνας”

 •   19.30 – 20.00: Ερωτήσεις – Ανοικτή συζήτηση

  Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.

  Περισσότερες πληροφορίες:
  Πλουμή Τάνια: 2810-393293, e-mail: [email protected],
  Κυριακοπούλου Νίκη: 2810-393291, e-mail: [email protected]