ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΥΔΟΥ…

0
423

Από τις πιστώσεις του «Φιλόδημος ΙΙ» υπέγραψαν Ο.Α.Κ. και Δήμος Γαύδου

Την σύμβαση για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, υπέγραψαν την Παρασκευή 07/5/2021 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Άρης Παπαδογιάννης, η Δήμαρχος Γαύδου κ. Μανωλία Στεφανάκη και ο ανάδοχος του έργου «Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ».

Η προμήθεια του απορριμματοφόρου γίνεται μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο:

«Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

Το συνολικό κόστος προμήθειας, ανέρχεται στις 120.000 ευρώ προ Φ.Π.Α. και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το απορριμματοφόρο στο Δήμο Γαύδου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

«Για μια ακόμη φορά, ο Ο.Α.Κ. στέκεται αρωγός για την κάλυψη βασικών αναγκών, της αυτοδιοίκησης κι ένα παραπάνω «αδύναμων» δήμων, με περιορισμένη υπηρεσιακή επάρκεια.

Το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» μας έδωσε αυτή την δυνατότητα και σε άριστη συνεργασία με τον Δήμο Γαύδου και την Δήμαρχο κ. Στεφανάκη, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το γραφειοκρατικό σκέλος της συγκεκριμένης προμήθειας φτάνοντας σήμερα στο σημείο, να υπογράψουμε την τελική της σύμβαση», δήλωσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής της σύμβασης του έργου στα γραφεία του Ο.Α.Κ. στην Αγυιά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης.