ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ…

0
384

Στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων έργων που αφορούν παρεμβάσεις και εργασίες ευστάθειας και αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδοποιίας στις κοινότητες ΑγίουΙωάννη, ΆνωΜέρους, Κουρουτών, Μέρωνα, Πλατάνου και Φουρφουρά, προέβη το πρωί της Τετάρτης, παρουσία των αναδόχων, ο Δήμαρχος Αμαρίου. κ. Παντελής_Μουρτζανός.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής_Μουρτζανός, δήλωσε τα εξής:

Με την υπογραφή των δύο αυτών συμβάσεων θα γίνουν οι αναγκαίες εργασίες ευστάθειας και αντιστήριξης πρανών καθιστώντας ασφαλή την πρόσβαση στα συγκεκριμένα σημεία.

Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους συνεχίζουμε μεθοδικά και με προγραμματισμό να υλοποιούμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στα χωριά μας».