ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ –ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΛΗ Τ.Κ. ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ…

0
549

Προϋπολογισμός: 48.000,00ΕΥΡΩ
Ημερομηνία: 16 Ιουλίου, 2019
Υπογράφηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γόρτυνας, στους Άγιους
Δέκα, η σύμβαση κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
–ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΛΗ Τ.Κ.
ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ
» ποσού σύμβασης έργου μετά την έκπτωση 21.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μεταξύ Δημάρχου Γόρτυνας, κυρίου
Σχοιναράκη Νικόλαου και ανάδοχης εργοληπτικής επιχείρησης με διακριτικό
τίτλο «LYDAKIS Construction Co» , με πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Χαράλαμπο Λυδάκη.
Η σύμβαση συμπεριλαμβάνει:
Την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, στο κτίριο που στεγάζει τον Πολιτιστικό
Σύλλογο του οικισμού Βαλή
, συμπεριλαμβανομένου και του αύλειο χώρου του
Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή βιοτεχνικού δαπέδου
,επιστρώσεις πλακιδίων, σε δάπεδα και τοιχία, καθώς και εσωτερικούς &
εξωτερικούς χρωματισμούς.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κ.Α. 64.7321.0503 με το ποσό των 48.000,00 €.

Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης , Κύριο Σταύρο Αρναουτάκη.