ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
521

Σχέδιο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στον Δήμο Γόρτυνας

Στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κατέστρωσε ο Δήμος Γόρτυνας. Με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής έχουν ήδη αποφασιστεί έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού 400.000 ευρώ τα οποία θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου με μέριμνα του Δήμου Γόρτυνας. Στόχος του σχεδίου είναι να γίνουν εκτεταμένες δράσεις προκειμένου να προωθηθεί ο οικολογικός τουρισμός αλλά και να αναδειχθεί το πλούσιο φυσικό κάλος του Δήμου Γόρτυνας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την απόφαση 312/2018 ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για τη «μελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στις Δημοτικές Ενότητες Κόφινα και Γόρτυνας, του Δήμου Γόρτυνας».

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αλλά και την εκτέλεση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Με βάση το σχεδιασμό θα αναδειχθούν τα υφιστάμενα μονοπάτια στους οικισμούς Μιαμού και Απεσωκάρι καθώς και οι φυσιολατρικές διαδρομές των φαραγγιών Τρυπητής και Τράχουλα του ορεινού όγκου των Αστερουσίων.
Επίσης προβλέπονται δράσεις διαχείρισης του γυπαετού και άλλων ειδών προτεραιότητας, όπως ο Χρυσαετός και το όρνιο στα Αστερούσια.
Στο ίδιο σχέδιο εντάσσεται και το έργο προϋπολογισμού 50.000 ευρώ για την προστασία και αξιοποίηση του χώρου βόρεια και δυτικά της Ιεράς Μονής Κουδουμά για το οποίο ήδη έχει προκηρυχθεί ο συνοπτικός διαγωνισμός και αναμένεται εντός ολίγου η επιλογή αναδόχου.

Με τις παρεμβάσεις αυτές ο Δήμος Γόρτυνας επιδιώκει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και για την προστασία της περιοχής.
Τα έργα για την ανάδειξη της περιοχής και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής περιλαμβάνουν την ανάπτυξη χώρων υπαίθριου γεύματος, δημιουργία θέσεων ανάπαυσης (καθιστικά, βρύσες, δοχεία απορριμμάτων), αλλά και θέσεων θέας.
Επίσης θα τοποθετηθούν ξύλινα κιγκλιδώματα και πληροφοριακές πινακίδες, θα γίνουν έργα αντιπυρικής προστασίας ενώ προβλέπεται η περιποίηση της υπάρχουσας βλάστησης.

Τέλος έχει σχεδιαστεί η λειτουργία κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, τόσο για τις ιδιαίτερες αξίες της περιοχής όσο και για τα γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα.