ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
447

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
Προϋπολογισμός: 50.000,00ΕΥΡΩ
Υπογράφηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γόρτυνας, στους Άγιους
Δέκα, η σύμβαση κατασκευής έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2
ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
ποσού σύμβασης έργου
μετά την έκπτωση 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μεταξύ
Δημάρχου Γόρτυνας, Κυρίου Σχοιναράκη Νικόλαου και ανάδοχης
εργοληπτικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «LYDAKIS Construction Co» , με πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαράλαμπο Λυδάκη.

Η σύμβαση συμπεριλαμβάνει:
Την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών του
αύλειου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου της Αγίας Βαρβάρας.
Συγκεκριμένα, στον αύλειο χώρο προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής
βιομηχανικού δαπέδου καθώς και η κατασκευή πολυκαρβονικού μεταλλικού
στεγάστρου, ενώ στον χώρο της παιδικής χαράς προβλέπεται η τοποθέτηση
πλακών ασφαλείας από καουτσούκ.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με την υπ.
Αριθμό 14594/.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη , με το ποσό των
50.000,00€ και συγκεκριμένα έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
τρέχοντος οικονομικού έτους , του Δ. Γόρτυνας με Κ.Α.64.7331.0002.
Η χρηματοδότηση του έργου είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε), της Περιφέρειας Κρήτης.
Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης , Κύριο Σταύρο Αρναουτάκη.