ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
379

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Γόρτυνας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γόρτυνας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γόρτυνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση- Διάθεση
25
Χ

2
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
25
Χ

3
Αγγλικά για τον Τουρισμό
25
Χ

4
Ιταλικά για τον Τουρισμό
25
Χ

5
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός
12
Χ

6
Υγεία και Εναλλακτικές Θεραπείες
25
Χ

Τα τμήματα μάθησης θα υλοποιηθούν, αρχικά, μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19.

Σε περίπτωση που οι συνθήκες επιτρέψουν την διεξαγωγή των μαθημάτων δια ζώσης, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2894340019, 2894340026, 2892340351
Ταχ. Διεύθυνση: 1) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας – Δημοτικό Κατάστημα Αγίας Βαρβάρας και 2) Δημαρχείο Γόρτυνας, Αντονίνο ντι Βίτα 1, Άγιοι Δέκα
Email:
[email protected], [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.