ΣΤΟΧΟΣ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Τ.Ο.Ε.Β ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΒΑΡΔΑΚΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…

0
650

Θέματα που αφορούν στον εκσυχρονισμό των ΤΟΕΒ, την εποπτεία αυτών, αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους ΤΟΕΒ, τέθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ τουΥπουργού κ. Σταύρου Αραχωβίτη, του ειδικού συμβούλου γεωπόνο κ. Ευάγγελο Γατσέλη, του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Στην συνάντηση τόσο ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Γέργερης, Πολύδωρας  Αναστασάκης, όσο και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης αναφέρθηκαν στην μελέτη με την οποία προβλέπεται η κατασκευή αρδευτικών δικτύων, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους στην Δ.Ε. Γέργερης του Δήμου Γόρτυνας.

Η μελέτη αυτή αφορά στην κατασκευή δικτύων, αντλιοστασίων και δεξαμενών με τους αντίστοιχους 4 προκατασκευασμένους οικίσκους, όλα τα δίκτυα θα παροχετεύονται από υφιστάμενες με άδεια χρήσης πηγές και γεωτρήσεις. Ακόμα προβλέπεται και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος με όλο τον απαραίτητοεξοπλισμό, προκειμένου να ρευματοδοτούνται τα δίκτυα, η γεώτρηση, τα αντλιοστάσια και πάσης φύσεως μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του έργου.

Στόχος είναι στο εγγύς μέλλον να μπορούν οι ΤΟΕΒ να είναι ανεξάρτητοι ενεργειακά, εκμεταλλευόμενοι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τόσο ο Υπουργός, όσο και ο ειδικός του σύμβουλος επισήμαναν ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση και εξέλιξη των ΤΟΕΒ, ώστε  αυτοί να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας.

Ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του έργου, καθώς πέρα από το γεγονός ότι καθιστά πρωτοπόρα την Κρήτη σε αυτό το είδος έργων, θα οδηγήσει τον ΤΟΕΒ Γέργερης στην ενεργειακή αυτονομία του.