ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ…

0
477

Υπεγράφη σύμβαση με
προϋπολογισμό: 650.000,00ΕΥΡΩ
Ημερομηνία: 12 Ιουλίου, 2019
Υπογράφηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γόρτυνας, στους Άγιους
Δέκα, σήμερα 12 Ιουλίου 2019, και ημέρα Παρασκευή η σύμβαση
κατασκευής έργου με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Ποσού σύμβασης έργου 390.036,47 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μεταξύ Δημάρχου Γόρτυνας, Κυρίου
Σχοιναράκη Νικόλαου και ανάδοχης εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
.», που εκπροσωπείται νόμιμα από την Ανδρούλα
Σουρούλλα.

Η σύμβαση συμπεριλαμβάνει:
Την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης των τμημάτων της υφιστάμενης
οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση του τμήματος της οδού που
ενώνει τον οικισμό Καπετανιανά, με την παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου
Ιωάννη,
καθώς επίσης την αναβάθμιση τμήματος της οδού από Αγία
Βαρβάρα ,προς Άγιο Θωμά και της κεντρικής οδού της Αγίας Βαρβάρας
με
την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, και αντικατάστασης των
φθαρμένων εσχαρών.

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 650.000,00 €, από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του
ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επιτελεί το έργο της με σεβασμό προς τους
δημότες.