ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΙΣΟΥ…

0
405

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου αποφάσισε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την Τρίτη 26 Μαρτίου να θέσει σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 έως την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 την μετακίνηση/χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς της Παρασκευής από τις οδούς Λεβήνου και Δραμουντάνη στις οδούς:

Α. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή : -Από την οδό Παπαγιάννη Σκουλά έως και την οδό Δαμασκηνού.

Β. Οδός Λάμπρου Κατσώνη : -Από την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Γ. Οδός Μιχάλη Γαλενιανού: -Από την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου

Η μετακίνηση/χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς θα πραγματοποιηθεί με την τήρηση των αναγκαίων συνθηκών και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο υπ΄αρ.113429/10-11-2022 (υπό στοιχείο 8) έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου, βάσει των οποίων το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου με τα υπ΄αρ.πρωτ. 2009/4/34- λθ/14-11-2022 και 2009/4/34-μ΄/12-03-2024 έγγραφά του (υπό στοιχεία 9 και 13) συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου Ηρακλείου που αφορά στη μετακίνηση/χωροθέτηση και εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Παρασκευής στις ως άνω οδούς.