ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΣΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ…

0
878


Και στην
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Γόρτυνας

Με απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρίας
Κοζυράκη,
τα σχετικά έγγραφα για την διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού
ελέγχου στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Κόφινα – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ), στην Δημοτική Αναπτυξιακή Τεχνική
Εταιρεία Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Γόρτυνας,
εστάλησαν στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του
Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την
υλοποίηση του ελέγχου.


Η δημοτική αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις της για απόλυτη διαφάνεια και τήρηση της
νομιμότητας, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και θα ενημερώνει, σε τακτά
χρονικά διαστήματα τους δημότες, όπως οφείλει να πράξει.