ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΦΙΝΑ…

446
0

Η εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο
του Δήμου Γόρτυνας «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος – δοµικού πλέγµατος για την
επισκευή δηµοτικής οδοποιίας της ∆ημοτικής Ενότητας Κόφινα» προϋπολογισμού 74.400
ευρώ.

Κατά τον συνοπτικό διαγωνισμό και την αποσφράγιση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι η
προσφορά της εταιρείας ήταν πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
Τη χρηματοδότηση του έργου στη Δημοτική Ενότητα Κόφινα, εξασφάλισε η δημοτική αρχή
του Δήμου Γόρτυνας από κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το
έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες
».

Προηγούμενο άρθροΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΤΟΝΟ ΥΦΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΠΙΡΤΖΗ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ…
Επόμενο άρθροΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ…