ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κ.Δ.Β.Μ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
498

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Φαιστού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαιστού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φαιστού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα«ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1
Αγωγή Υγείας/Πρώτες Βοήθειες
25

2
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50

3
Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία
25

4
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα/e-επιχειρείν
25

5
Βελτιώνω τη ορθογραφία μου
25

6
Δημιουργία Ιστοσελίδας
50

7
Ιστορία της Τέχνης
25

8
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25

9
Βασικά Ιταλικά Α1
50

10
Βασικά Ιταλικά Α2
50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτεστο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2892025026 – 6936992453
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Φαιστού Μοίρες 70400
Email: [email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ