Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ”ΚΡΗΤΗ” 2021-2027…

0
329

Στόχος η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη για όλους, αλλά και η μέγιστη διεκδίκηση κονδυλίων για το Δήμο Φαιστού.