ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ…

0
934

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιλοτική καταγραφή των αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις, στις 15 & 16/05/2018.

Η καταγραφή, σε εθνικό επίπεδο, σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την καταγραφή των Αστέγων», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ – ΕΠΜΔΤ, που υλοποιεί το Υπουργείο, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και καταγραφής του πληθυσμού των αστέγων που διαβιούν στο δρόμο και εξυπηρετούνται από δομές παροχής υπηρεσιών προς τους αστέγους.

Η δράση σε τοπικό επίπεδο συντονίστηκε από το Δήμο Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας Κοινωνικών Δομών και Μετανάστευσης.

Συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό μια άτυπη τοπική ομάδα συντονισμού, για την ομαλή και άρτια υλοποίηση της καταγραφής στο Δήμο Ηρακλείου, στην οποία συμμετείχε προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου καθώς και δυο καθηγητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι είχαν την επιστημονική εποπτεία της καταγραφής στο Δ. Ηρακλείου.

Στη δράση της καταγραφής συμμετείχαν εθελοντές – καταγραφείς από τους κάτωθι φορείς:

Το Δήμο Ηρακλείου: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτική Αστυνομία και Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ): Ξενώνας ΑΡΙΑΔΝΗ και Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης,
Την Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ),
Την Κοινωνική Υπηρεσία του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου,
Τα Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού: Κοινωνικός Χώρος των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού και Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου,
Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης: Συσσίτιο του Αγίου Μηνά και Συσσίτιο της Αγίας Σοφίας
Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό: Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας και Τομέας Σαμαρειτών Διασωστών
Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που υλοποιείται στο Δήμο Ηρακλείου με Δικαιούχο Φορέα το Δήμο Ηρακλείου,
Η Ένωση Καταναλωτών, ως Δικαιούχος Φορέας του 2ου προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», που υλοποιείται στο Νομό Ηρακλείου και
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης: δυο καθηγητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εκ του αποτελέσματος αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων και η ενεργοποίηση εθελοντών, ως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία ενός τόσο σημαντικού εγχειρήματος και αποτελεί μια σημαντική καλή πρακτική για μελλοντικές δράσεις και παρεμβάσεις.

Η αποτίμηση και επεξεργασία των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της καταγραφής θα γίνει σε επόμενη φάση και θα ανακοινωθούν συνολικά σε εθνικό επίπεδο με ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, ευχαριστούν ιδιαιτέρως τους καθηγητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.κ Βασίλειο Αράπογλου και Κωνσταντίνο Γκούνη για τη συνεργασία και την επιστημονική εποπτεία της πιλοτικής καταγραφής των αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου, η συμβολή των οποίων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία της δράσης.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Μαρία Καναβάκη, ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες φορείς και εθελοντές για την άψογη συνεργασία τους και την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση της πιλοτικής καταγραφής των αστέγων στο Δήμο μας.